Självstudier i
svenska som andraspråk

SAS A

 

På grundläggande nivå

Den här kursen ger dig möjlighet att utveckla ditt språk. Kursen är framtagen av lärare i Lycksele vuxenskola. Du kan följa kursen här och studera själv, men du kan inte få studiestöd och betyg.
 

tillbaka

 

 

 

 

     
     
 

Kursens innehåll - Block 1–9