Block 2  Att lära sig ett nytt språk

 

 

 


Blocket innehåller s. 24 – 51 i läroboken tillhörande ordlista på s. 292 och hörövningar.
Grammatikboken s. 26 – 31.

 

tillbaka

   

 

2A. Är det viktigt att kunna svenska?

Mål för inlärning

1. Är det viktigt att kunna svenska?
2. På vilka olika sätt kan man öva svenska?
3. Är det en process att lära sig ett nytt språk?
 

Läroboksuppgifter:

Arbeta med s. 25 – 32. Läs intervjuerna och svara på frågorna i uppgift A s.  27. Lyssna på hörövningen och besvara frågorna.
 

Grammatikuppgifter:

Arbeta med uppgifterna på s. 26 – 29. De behandlar verb och adjektivböjningar.
 

Skrivuppgift 1:

Är det viktigt att kunna svenska? Skriv och berätta om vad du tycker samt hur du tränar dig i det svenska språket.
 

Snabb koll: Övningsfrågor 1

1. Det är viktigt att kunna svenska för att bättre klara sig i samhället och få ett arbete.
a) rätt
b) fel

2. Man kan öva sin svenska genom att:
a) träffa svenskar och prata med dem samt läsa mycket
b) se på svenska TV-program
c) motionera

3. Hur tränade Rebecka det nya språket enligt texten?
a) Hon spelade tennis
b) Hon pratade med vänner och sin tränare
c) Hon pratade med andra invandrare

4. Var gick Ahmed för att umgås med andra?
a) Tempo
b) Sfi
c) Röda Korset

Hur har det gått?

1.a, 2.a,b. 3.b. 4.c

 

 
     
 

2B. Du som haver barnen kär

Mål för inlärning

Stryk under svaren på uppgifterna då du läser texten

1. Varför blev det en chock för Zinikka att komma till främmande människor?

2. Vad är orsaken till att hon inte vill tänka på skolan?

3. Vad hittade hon på att göra i lekarna?

Läroboksuppgifter: Läs texten och arbeta med uppgifterna på s. 29 – s 32
 

Skrivuppgift 2:

Skriv om hur det kändes för dig i början när du kom till Sverige och inte kunde göra dig förstådd?
 

Öva ord:

Titta även på orden på s. 288 övning B, och lär dig vad meningarna betyder. Lär dig även stavning, förståelse, synonymer och motsatsord av så många av orden som möjligt.

I övning E så tränar du uttalet och var betoningen ska ligga på orden.
 

Snabb koll: Övningsfrågor 2

1. Det var en chock för Zinikka att komma till främmande människor därför
a) att hon inte kände någon
b) att hon inte förstod språket
c) att hon inte förstod språket eller kunde göra sig förstådd

2. Hon ville inte tänka på skolan för att
a) ord surrade i hennes öron
b) hon visste inte varför
c) hon blev orolig

3. Då hon lekte hittade hon på allt möjligt.
a) Hon pratade finska
b) Hon klättrade högst
c) Hon babblade på svenska

Hur har det gått?

1.c, 2.c, 3.b,

Diskussionsuppgift 1:

Klicka på ikonen ”Diskussion” som finns på skrivbordet och diskutera någon av uppgifterna på s. 31 C

 

 
 
     
 

2C. Svenskans ordförråd

Mål för inlärning

Stryk under svaren på uppgifterna när du läser texten

1. Varför förändras språket hela tiden?
2. Från vilka länder lånade vi ord i samband med kristendomen och läkekonsten spreds till vårt land?
3. Vad är en etymologisk ordbok?
4. Vilket språk är mest gångbart i världen idag?
5. Vad är Rinkebysvenska?
 

Läroboksuppgifter:

Arbeta med s. 33 – 37

Grammatikuppgifter:

På s. 29 – 31 tränar du tempus, substantivform 1 och substantivform 2
 

Länk: swedia.nu

Övningar på tempus (Safir)

 

Snabb koll: Övningsfrågor 3

1. Varför förändras språket hela tiden? (Flera förslag).
a) Vi pratar annorlunda
b) Samhället och tekniken utvecklas
c) Vi lånar ord från andra länder

2. Från vilka länder lånade vi ord i samband med kristendomen och läkekonsten spreds till vårt land?
a) Tyskland och England
b) Grekland och Frankrike
c) Grekland och latin

3. Vad är en etymologisk ordbok?
a) Den förklarar ordens ursprung
b) Det är ett slanglexikon
c) Den förklarar ordens uttal

4. Vilket språk är mest gångbart i världen idag?
a) Spanska
b) Franska
c) Engelska
 

Hur har det gått?

1.b, c, 2.c, 3.a, 4.c

 

 
 

 
     
 

2D. ”Ur Utvandrarna”

Mål för inlärning

Läsförståelse av text

Läseboksuppgift:

Lyssna och läs s. 38 – 40. Gör textuppgift A s. 41 till texten.

Diskussionsuppgift 2:

Klicka på ikonen ”Diskussion” och skriv om uppgift B, 5 s 41

Snabb koll: Övningsfrågor 4

1. Var texten
a) lätt att läsa och förstå
b) svår att läsa och förstå

2. Var A uppgifterna till texten
a) bra
b) mindre bra
c) dåliga
d) annat, skriv och förklara

Skrivuppgift 3:

Skicka in ditt svar på frågorna i ”Övningsfrågor” 4

 

 
     

 

 
 

2E. Fler språk, fler världar

Mål för inlärning

1. Vad betyder ordet stolthet?
2. Förklara uttrycket fördjupa sig i.
3. Vad betyder högljudd?

Läroboksuppgifter:

Lyssna och träna uttal s. 41 – 42. Skriv svar på de medföljande uppgifterna till del 1 och del 2.
 

Länk: Läs och öva via Safir - Att studera
Klicka på Övrigt!

Öva uttal:

Efter att du tränat uttal s 42 så gör en diktamen och rätta den med hjälp av boken.

Snabb koll: Övningsfrågor 5

1. Ordet stolthet betyder
a) mäktig
b) självsäker
c) egoistisk

2. Vad betyder fördjupa sig i?
a) göra grundligare
b) böja sig djupare
c) dyka

3. Ordet högljudd betyder
a) högröstad / ljudlig
b) pratsam
c) högtalare

Hur har det gått?

1.b, 2.a, 3.a

Skrivuppgift 4:

Skicka in dina svar på hörövningarna på s. 42. Du besvarar de frågor som du får av mig till detta moment med rätt eller fel. Du behöver inte skriva av meningarna utan ange nr och rätt eller fel, t.ex. 1 = rätt, 2 = osv.

 

 
 

 
     
 

2F. Språkkunskap

Mål för inlärning

1. Varför använder vi skiljetecken?

2. Vilka skiljetecken finns uppräknade i detta moment?

3. Hur använder vi punkt?
4. När använder vi – bindestreck?
5. Vilka ord börjar alltid med stor bokstav?
6. Vilka ord börjar aldrig med stor bokstav?
7. Gör uppgifterna till detta moment
 

Läroboksuppgifter:

Arbeta med s. 43 – 51. Det är viktigt att använda skiljetecknen på rätt sätt så arbeta extra noga med detta avsnitt.

Skrivuppgift 5:

Skriv ett brev till mig. Tänk på skiljetecken och stor bokstav.

Snabb koll: Övningsfrågor 6

1. Varför använder vi skiljetecken?
a) För att en text ska vara lättare att läsa
b) För att orden ska få stor bokstav
c) För att vi ska få med allt vi vill skriva om

2. Punkt använder vi när vi
a) inte vill skriva mer
b) avslutar en mening som är ett påstående
c) avslutar en direkt fråga

3. Bindestreck används då man
a) avslutar en mening
b) måste byta rad mitt i ordet
c) vill lägga till något i en mening

4. Dessa exempel på ord börjar alltid med stor bokstav
a) personer, floder, sjöar och gator
b) veckodagar, språk, månader och veckodagar
 

Hur har det gått?

1.a, 2.b, 3.b, 4.a