Verb: Från presens till supinum

 
 
  Verb – Supinum 1
  I parentesen hittar du ordets grundform (presens).
  Fyll i de tomma raderna med supinumformen av orden. Se exempel nedan:

  Exempel:
  Mahije har (köper) _________ en cykel på annons.
  Mahije har köpt en cykel på annons.