Tempus: från nutid till dåtid

 
 
  Från presens till preteritum (dåtid)   Välj ett ord som passar in i meningen.
  Här står orden i nutidsform (presens). Skriv in ordet i dåtidsform (preteritum).
  OBS! Flera ord kan passa in och alla ord ska inte användas.

  flyttar, säger, berättar, kommer, klarar, åker, pluggar, bor, jobbar,
  arbetar, studerar, läser, tycker, träffar, möter, pratar, talar, kan, reser