Tider på rätt plats

 
 
  Tidsadverbial
  Sätt in uttrycket (tidsadverbialet) i rätt mening.
  Dra med musen. Orden fastnar inte på raderna om du valt fel.