Block 3

 

 

 
Blocket omfattar läseboken s. 53 - 87 med ordlista på s. 292 – 294 och hörövningar. Grammatikboken s. 32 – 37.
 

tillbaka

     
 

3A. Böckernas värld

Mål för inlärning

1. Vad är en dikt?
2. Vad är skillnaden mellan en novell och en roman?
3. Vad är Skrivuppgift?
4. Vad är en självbiografi?
 

Läseboksuppgifter

a) Arbeta med s. 53 – 56.
b) Lyssna och träna på att läsa dikterna högt på s. 53 – 54. Vilken tycker du bäst om?
 

Insändningsuppgift 1

 Skriv och berätta om vilken dikt du har valt och varför du valde den?
 

Insändningsuppgift 2

Skriv två egna dikter ”Om jag läser ordet…”

Öva ord. S.56. Arbeta med uppgift C och lär dig vad orden betyder. Det kommer du att ha stor nytta av i dina fortsatta studier. Läs på s. 211 om ordbildning och gör uppgift D s.56.
 

Snabb koll: Övningsfrågor1

1. En dikt är
a) en kortare berättelse
b) en ganska kort text med rim och rytm
c) en uppdiktad berättelse

2. Skillnaden mellan en roman och en novell är
a) att romanen är kortare än novellen
b) att novellen är kortare än romanen
c) att romanen är en bok men novellen är en tidning

3. Skrivuppgift är
a) böcker skrivna av författare
b) böcker skrivna om författare
c) böcker skrivna om heminredning
 

Hur har det gått?

1.b, 2.b, 3.a.

 

 

 

3B. Nalin Pekgul

Mål för inlärning

1. Vem är Nalin Pekgul?
2. Från vilket land kommer hon ifrån?
3. Vilken utbildning har hon?
4. Vilka intressen har hon?
5. Varför slutade hon i riksdagen?
6. Vad läser Nalin för böcker?


Läroboksuppgifterna: Läs om Nalin Pekgul s. 57 – 60 och gör uppgifterna A och C

 

Grammatikboken:

Arbeta med uppgifterna s. 32 – 34

Diskussionsuppgift 1

 Klicka på ikonen diskussion och skriv om uppgift B sidan 60.
”Tycker du att det är viktigt att läsa? Diskutera skriftligt denna uppgift med annan kamrat eller lärare.
 

Öva ord:

Arbeta med uppgifterna s. 62. Gör uppgifterna D, E och F.

Snabb koll: Övningsfrågor 2

1. Nalin Pekgul kommer ifrån
a) Turkiet
b) Kurdistan
c) Grekland

2. Hon är utbildad
a) tandläkare
b) författare
c) sjuksköterska

3. Hennes intressen är
a) familjen och det politiska arbetet
b) Läsa böcker, arbeta politiskt, och lyssna på kurdisk musik
c) läsa böcker, riksdagsarbetet och lyssna på turkisk musik

4. Nalin Pekgul slutade i riksdagen för att
a) hon bytte politiskt parti
b) hon ville ha mera tid för familjen
c) Hon hade problem med språket
 

Hur har det gått?

1.a, 2.c, 3.b, 4.b,

 

 

 

 

3C. Morfar lär Rudolf läsa

Mål för inlärning

Stryk under svaren på uppgifterna då du läser texten

1. Vilka böcker kom folket i kontakt med under 1800 – talet?
2. Vad skulle morfar lära Rudolf?
3. Vilka tre krumelurer satte han fingret på?
4. Vad eller vem kom in genom dörren?
5. Vart tittade morfar när han sade ”Inga andra gudar hava”?
6. Vad läste Rudolf med hög och ren röst?
7. Vilken bok läste han?
 

Läroboksuppgifter:

Läs texten s.63 – 67 och gör uppgift A s. 66
 

Grammatikuppgift:

Arbeta med s. 35Öva ord: Gör uppgift E, F och G. Läs på sidan s. 211 – 212 om sammansatta ord.
 

Insändningsuppgift 3:

Skriv och berätta om hur och när du lärde dig läsa i ditt hemland och i Sverige.
 

Snabb koll: Övningsfrågor 3

1. Morfar skulle lära Rudolf Guds 10 budord.
a) Rätt
b) Fel

2. Han satte fingret på
a) meningen
b) ordet ”jag”
c) Guds 10 budord

3. In genom dörren kom
a) en hund med ett ben
b) en katt med en mus
c) mamman

4. Vart tittade morfar när han sade ”Inga andra gudar hava”
a) Han tittade ner i boken
b) Han tittade ut genom fönstret
c) Han tittade på Rudolf

5. Rudolf läste ur Katekesen
a) Rätt
b) Fel

Hur har det gått?

1.a, 2.b, 3.b. 4.b, 5.b

 

 
 

 

3D. Klipp av antennsladden och bli kirurg

Mål för inlärning

Stryk under svaren på frågorna då du läser texten.
1. Hur många kanaler hade Mats Carlbom på TVn?
2. Vem var Ben Carson?
3. Varför fick han smeknamnet ”Dummy”?
4. Hur gammal var han när han blev chef för hjärnkirurgin?
5. Vad blev de tvungna att göra i stället för att se på TV?
6. Hur började Ben uppleva sig själv?
 

Läroboksuppgifter:

Läs s. 69 – 70 och gör uppgift A
 

Grammatikboken:

Arbeta med s. 36 – 37
 

Insändningsuppgift 4

Gör en sammanfattning av texten. Till din hjälp för ditt skrivande läser du s.178 – 181.
 

Öva ord:

Gör uppgifterna E; F och G s. 71 - 72
 

Snabb koll: Övningsfrågor 4

1. Hur många kanaler hade Mats Carlbom på sin TV
a) 100
b) 65
c) 33

2. Ben Carlbom var född i Detroit och hade
a) 22 syskon
b) 23 syskon
c) 24 syskon

3. Han blev kallad ”Dummy” för han var sämst i klassen.
a) rätt
b) fel

4. Han utnämndes till chef för hjärnkirurgin när han var
a) 13
b) 33
c) 65

5. Hans mamma tvingade honom att
a) se på TV
b) vara ute och leka
c) läsa böcke
6. Han började att uppleva sig som kirurg.
a) Rätt
b) Fel

7. Ordet fastna betyder
a) sätta fast
b) fast
c) bli fast

8. Var ligger betoningen på partikelverbet, komma på?
a) komma på
b) komma på
c) komma på

9. Substantivet av ordet omge blir
a) en omgång
b) en omgivning
c) en omgående

 

Hur har det gått?

1.b, 2.b, 3.a, 4.b, 5.c, 6.b, 7.c, 8.c, 9.b

 

 

 

 

3E. Läs- och skrivsvårigheter

Mål för inlärning

Stryk under svaren på dessa frågor då du läser denna faktatext

1. Vad betyder det att ha läs- och skrivsvårigheter?
2. Vad kallas detta handikapp?
3. Vad är orsaken till det?
4. När klassades det som ett handikapp?
5. Vad står FMLS för?
 

Läroboksuppgifter:

Läs texten på s. 73

Länk: www.fmls.nu
 

Snabb koll: Övningsfrågor 5

1. Att ha läs- och skrivsvårigheter betyder att
a) man kan läsa och skriva bra
b) man kan inte läsa
c) man kan läsa och skriva men det tar längre tid

2. Ordet för att ha läs- och skrivsvårigheter kallas
a) dyslexi
b) läsfobi
c) diskalkyli

3. Det beror på
a) dålig syn
b) arv och miljö
c) miljögifter

4. Alla kan öva upp sin läs och skrivförmåga.
a) rätt
b) fel

5. Det klassades som ett handikapp
a) 1990
b) 1979
c) 1999

6. FMLS står för Funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter.
a) Rätt
b) Fel

 

Hur har det gått?

1.c, 2.a, 3.b, 4.a, 5.a, 6.a

 

 
 

 

3F. Ord ombord

Mål för inlärning

Läsförståelse av text

Läseboksuppgifter:

s. 74 – 77, gör de uppgifter som passar dig. Det viktigaste är att du tränar din läsförståelse i denna text.

Diskussionsuppgift 2:

Klicka på ikonen diskussion och skriv om uppgift C 2 s.76

Öva ord:

Uppgift E s. 77

Länk: Läs och öva via Kursnavet:

  • Ordkunskap
  • Ordkunskap C1

Kursnavet finns inte längre kvar.

 
     

 

 

3G. En deckarförfattare
om läsning del 1 och del 2

Mål för inlärning

Hörförståelse

Hörövning: Lyssna på Håkan Nesser och gör följande uppgifter, s. 77 – 79.

Gå igenom orden i del 1, A s. 77 innan du går vidare till uppgifterna B och C.

Fortsätt med uppgifterna i del 2 på liknande sätt.
 

Insändningsuppgift 5:

Skicka in dina svar från del ett och del två.
 

Öva uttal:

Lyssna på följande meningar och gör en diktamen.
Du rättar själv det du har skrivit.

  • Länkar till lokaltidningar:
  • Västerbottenskuriren
  • Västerbottens Folkblad
  • Webbtidning:
  • 8 Sidor

 

 
 

 

3H. Språkkunskap

Mål för inlärning

1. Vad kan man låna på ett bibliotek?
2. Vad betyder ordet tidskrift?
3. Vad är en referensbok
4. Under vilken bokstav hittar du skönlitteratur?
5. Vilken beteckning har böcker som är skrivna på lätt svenska?
6. Vad är ett protokoll?
7. Vad är en dagordning?
 

Läroboksuppgifter:

sidorna 80 – 83
Arbeta med momentet om biblioteket och lär dig orden i uppgifterna sidan 82.
 

Att skriva protokoll, sidorna 83 – 87. I detta delmoment så läser du igenom och antecknar de viktigaste orden för att skriva ett protokoll samt hur det går till att leda ett sammanträde.
 

Insändningsuppgift 6:

Besök ett bibliotek och berätta om det besöket?
 

Snabb koll: Övningsuppgift 2

1. En referensbok är
a) ett uppslagsverk
b) en tidskrift
c) en lånebok

2. Skönlittaratur hittar man under bokstaven
a) K
b) H
c) V

3. LL på en hylla eller på en bok betyder att den är
a) lätt att låna
b) skriven på lätt svenska
c) lustig att läsa

4. En bok som är illustrerad
a) har kommentarer
b) har skrivits med illustration
c) har bilder

5. Ett protokoll är
a) en sammanfattning av det som beslutades på mötet
b) en justering av mötet
c) en kallelse till mötet

Hur gick det?

1.a, 2.b, 3.b, 4.c, 5.a