Block 4 Kärlek

 

 

 

 

tillbaka

     
 

4A. Kärlek

Mål för inlärning

1. Vilket budskap har dikterna?
2. Hur är det att vara förälskad?
3. Vad heter kärleksguden?
4. Tror sambor på äktenskapet?
5. Hur många % tycker att det är romantiskt att gifta sig?
6. Hur många % tycker att man bör gifta sig för barnens skull?
7. Varför gifte sig så många i början av 1990-talet?
 

Läroboksuppgifter:

Arbeta med s. 89 – 96 i detta moment.
a) Gör uppgifterna B, D och E s. 92.
b) Gör uppgifterna A ”Att gifta sig – eller bara bo ihop?”
c) ”Långa Äktenskap” s. 96. Förklara vad en U-kurva är.

Grammatikboken:

Arbetsuppgifter på sidan 38 – 43
 
Länk: Sex och samlevnad - fakta och övningar

Diskussionsuppgift 1:

Diskutera uppgift D s.95 i Diskussioner. Vad är bra och vad är mindre bra med att vara sambo? Bemöt någon eller några kamrater minst tre gånger.

Skrivuppgift 1:

Uppgift C s.92. Vad är kärlek för dig? Skriv och berätta om just din kärlek.

Skrivuppgift 2:

 Skriv en insändare. Uppgift D s.95. Till din hjälp kan du läsa s. 284 om insändare men du kan även läsa någon eller några insändare i en dagstidning för att förbereda dig på ett bra sätt.
 

Snabb koll: Övningsfrågor 1

1. Vad gör en poet?
a) Tapetserar
b) Skriver dikter
c) Skriver pocketböcker

2. Kärleksguden heter
a) Eroll
b) Etos
c) Eros

3. Tror sambor på äktenskap?
a) Ja
b) Nej
c) Kanske

4. Hur många % tycker att det är romantiskt att gifta sig?
a) 18%
b) 32%
c) 45%

5. Hur många % tyckte att man inte bör gifta sig av ekonomiska skäl?
a) 16 %
b) 18 %
c) 70 %

6. Många gifte sig i början av 1990-talet för att
a) guld var billigt
b) många barn föddes
c) ekonomiskt

7. Det viktiga för att ett äktenskap ska hålla är att
a) man har roligt tillsammans
b) man har god ekonomi
c) man kommer från samma ort

 

Hur har det gått?

1.b, 2.c, 3.a, 4.c, 5.c, 6.c, 7.a

 

 

 
     
 

4B. I skymningen vid bäcken

Mål för inlärning

Stryk under svaren till frågorna då du läser texten
1. Vad heter författaren?
2. Vad heter huvudpersonerna?
3. Var träffades de varje kväll?
4. Vem var Assim?
5. Varför var hon ledsen?
6. Vad heter hennes folks gud?
7. På vilket sätt förenades de?
 

Läroboksuppgift:

Läs sidorna 97 – 100. Gör uppgifterna A, B, E, F och G
 

Snabb koll: Övningsfrågor 2

1. Författaren heter
a) August Strindberg
b) Henning Mankell
c) Viktor Rydberg

2. Huvudpersonerna heter
a) Singoalla och Assim
b) Erland och Singoalla
c) Grip och Käck

3. Varje kväll träffades de
a) nere vid sjön
b) på Ekerö
c) i skogen

4. Assim var hennes
a) bror
b) pappa
c) fästman

5. Hon var ledsen för att
a) hon var sjuk
b) hon älskade Assim
c) hon inte ville skiljas från honom

6. De förenades genom att
a) byta ringar
b) dricka varandras blod
c) tillbe Alako
 

Hur har det gått?

1.c, 2.b, 3.a, 4.c, 5.c, 6.b

 

 
     

 

 
 

4C. Ritsch! Ratsch!

Mål för inlärning

Stryk under svaren till frågorna då du läser texten.
1. Vad heter författaren?
2. Hur ser den nya tröjan ut?
3. Hur gammal var han när han hade en sådan tröja med dragkedja?
4. Från vilket land hade moster Elsa kommit?
5. Vad hade han innanför tröjan?
6. Vad heter hans mamma?
7. Vad lät ”ritsch, ratsch”?
 

Läroboksuppgifter:

Studera texten s. 104 – 105 samt gör uppgifterna A, D, E och F.

Snabb kolla: Övningsfrågor

1. Författaren heter
a) Stefan Andhé
b) Viktor Rydberg
c) Katarina Mazetti

2. Den nya tröjan är
a) svart med en krage fram
b) svart med en liten krage och dragkedja fram
c) svart, mjuk och skön

3. Hur gammal var han när han hade en liknande tröja som barn?
a) 5 år
b) 7 år
c) 9 år

4. Moster Elsa kom från
a) Stockholm
b) England
c) Grekland

5. Innanför tröjan hade han
a) En minneslapp
b) ett kärleksbrev
c) en tatuering

6. Hans mamma heter
a) Brita
b) Elsa
c) Birgitta

 

Hur har det gått?

1.a, 2.b, 3.c, 4.b, 5.b, 6.a

 
 

 
     
 

4D. Grabben i graven bredvid

Mål för inlärning

Hör- och läsförståelse

Läseboksuppgifter:

Lyssna och läs Del 1 och del 2 på s. 108 – 111. Gör textuppgifterna till varje del. Arbeta även med de bifogade uppgifterna A och C.

Skrivuppgift 3:

 Välj någon av de uppsatsämnen som finns i uppgift C, i bifogat material.

Öva ord:

Träna på uppgifterna C och D. I uppgift E, A tränar du på ordförståelsen. Arbeta med s. 112 – 113 för att utöka ditt ordförråd.

 

 
     

 

 
 

4E. Tills döden skiljer oss åt och Kärlek på annons

Mål för inlärning

Hörförståelse

Arbetsgången gäller för båda hörövningarna.

Läroboksuppgifter:

S. 114 – 115
Förbered dig så att du vet vad orden i uppgifter A betyder.

Lyssna sedan på dessa texter och svara på frågorna i uppgift C som finns i din studiehandledning.

Skrivuppgift 4:

Skicka in dina svar i uppgift C för båda texterna.
 

Diskussion:

Vad tycker du om det här sättet att träffas. Skriv och diskutera!

Länk: Läs och öva via kursnavet – Att dela in i stycken (Kursnavets material finns ej kvar)

Placera om stycken

 

 
 

 
     
 

4F. Språkkunskap

Mål för inlärning

Stryk under svaren på dessa frågor då du läser texten?

1. Varför ska man dela in en text i stycken?
2. Vad har skiljetecken för funktion vid styckeindelning?
3. När ska man börja med nytt stycke?
4. Vilka två sätt kan man använda när man gör nytt stycke i en text?
5. På vilka olika sätt kan man sammanfatta varje nytt stycke?
6. Hur kan övergången till nytt stycke ske?
7. Vilka ord kan fungera som sambandsord
8. Vad är en tankekarta?
 

Läroboksuppgifter:

Arbeta med s. 117 – 125 och gör uppgifterna A, B, C, D och E.
 

Skrivuppgift 5:

 Skriv en planering, som en tankekarta eller i punktform, och skriv sedan en berättelse om ett barndomsminne.
 

Snabb koll Övningsfrågor

1. Man bör dela in en text i stycken för det blir lättare att läsa texten.
a) Rätt
b) Fel

2. Skiljetecken används för att
a) markera ord i läsandet
b) markera texten
c) markera pauser i läsandet

3. Nytt stycke ska man börja med när
a) man vänder blad
b) texten ska hänga ihop
c) man får en ny idé

4. Nytt stycke visas genom indragning och pauser
a) Rätt
b) Fel

5. Man kan sammanfatta varje stycke med
a) nyckelord och nyckelmeningar
b) nyckelord och indrag
c) nyckelmeningar

6. Övergången till nytt stycke är viktig för
a) att man ska kunna följa texten
b) att man inte ska tappa någon rad
c) att följa texten och inte tappa sammanhanget
 

Hur har det gått?

1.a, 2.c, 3.c, 4.b, 5.a, 6. c