Block 5 – Pengar

 

 

   
Blocket omfattar s.127 – 159
samt ordlistan s. 295 – 296 och hörövningar. Grammatikboken s. 44 – 52
 

tillbaka

     
 

5A. Brukar du pruta?

Mål för inlärning

1. Vad är att pruta?
2. Är det vanligt att pruta i ditt hemland?
3. Vad betyder det att man rundar av priset.

Läseboksuppgifter:

Läs om personerna på s. 128 – 129 och jämför deras sätt att pruta med hur man prutar i ditt hemland

Grammatikboken: Bisatser s.44

Länk: Övningar om att handla kläder

Snabb koll Övningsfrågor 1

1. Pruta är att få en vara billigare.
a) Rätt
b) Fel

2. När man rundar av priset så
a) betalar man på avbetalning
b) jämnar man av summan till ett jämt tal
c) avslutar köpet och betalar

3. En stamkund
a) handlar det mesta på samma affär
b) bor nära affären
c) handlar sina varor kontant

 

Hur har det gått?

1.a, 2.b, 3.a

 

 

 
     
 

5B. Leva billigt

Mål för inlärning

Stryk under svaren då du läser texten
1. Vad arbetar Britt-Marie med?
2. Vad anser hon vara det viktigaste i livet?
3. Hur får hon pengarna att räcka?
4. Vad är en loppis?
5. Vilket land brukar hon besöka?
6. Vilka laster har hon?
 

Läseboksuppgifter:

Studera texten och gör uppgift A, s. 130 – 132.

Grammatikboken: S. 44 – 47
 

Skrivuppgift 1:

Sammanfatta texten skriftligt med hjälp av rubrikerna.

Skrivuppgift 2:

Skriv och berätta vad du tycker i uppgift C, 1 – 5.
 

Snabb koll Övningsfrågor 2

1. Britt-Marie arbetar
a) med handikappade barn
b) med att sälja kläder
c) hemma med sina barn

2. Hon anser att det viktigaste är barnen och kontakt med andra människor
a) Rätt
b) Fel

3. Hon får pengarna att räcka till eftersom hon
a) syr sina egna kläder
b) lånar pengar på bank
c) handlar begagnade kläder och skor

4. Loppis är
a) namn på en affär
b) där man köper nya saker till varje pris
c) försäljning av begagnade varor

5. Britt-Marie reser varje år till
a) Turkiet
b) Grekland
c) Italien
 

Hur har det gått?

1.a, 2.a, 3.c, 4.c, 5.b

Öva ord:

S. 133 uppgift A, E och F.
 

Skrivuppgift 3:

Skriv åtta meningar från orden i uppgift D
 

Snabb koll Övningsfrågor 3
1. Unna sig betyder
a) komma undan
b) bjuda sig själv på något
c) slippa undan

2. Avbetalning betyder att man
a) inte behöver betala
b) har betalat
c) betalar lite varje månad
 

Hur har det gått?

1.b, 2.c

 

 
 

 

 
 

5C. Allmänna reklamationsnämnden

Mål för inlärning

1. Vad betyder ARN?
2. Vad är råd och rön?
3. Vad betyder öppet köp?

Läseboksuppgifter:

Läs och lär dig de nya orden på s. 134 – 135

Grammatikboken: s. 47

Länk: http://www.arn.se

 

Snabb koll Övningsfrågor 4

1. ARN betyder
a) allmänna rättsväsendet
b) allmänna reklamationsnämnden
c) allmänna rådgivningen

2. Råd och rön är
a) en affär
b) en nämnd
c) en tidskrift

3. Vid öppet köp så kan jag lämna igen en vara och få pengar tillbaks
a) Rätt
b) Fel

 

Hur har det gått?

1.b, 2.c, 3.a

 

 
 

 
     
 

5D. Konsumentverket

Mål för inlärning

Stryk under svaren till frågorna då du läser texten
1. Vad är konsumentverket?
2. Vad gör de?
3. Vad är KO?

Läseboksuppgifter:

Läs s. 136. Fundera över vilken nytta du kan ha av konsumentverket.

Länkar:
http://www.konsumentverket.se
http://www.vagahandla.se/
 

Skrivuppgift 4:

Gå in på någon av länkarna och skriv om något som du tycker är viktigt och intressant att veta.
 

Snabb koll Övningsfrågor 5

1. Konsumentverket är
a) en statlig myndighet
b) ägare av konsumaffärer
c) en konsumfabrik

2. Konsumentverket
a) arbetar på konsum
b) med konsumentfrågor av olika slag
c) arbetar i riksdagen

3. KO är
a) en konsumentorganisation
b) ett politiskt utskott
c) konsumentombudsmannen

 

Hur har det gått?

1.a, 2.b, 3.

 

 

 
     
 

5E. Mynt och sedlar

Mål för inlärning

Stryk under svaren på dessa frågor då du läser texten

1. På vilket sätt handlade man förr innan man hade pengar?
2. Vad var de tidiga mynten tillverkade av?
3. Vart utgavs de första sedlarna?
4. Vilket land i Europa tryckte de första sedlarna?
5. Vilken instans ger ut sedlar i Sverige?
 

Läseboksuppgifter:

Läs s.137 – 138 och arbeta skriftligt
med uppgift A.

Grammatikboken S. 48 – 49
 

Länk:
Läs och öva mer via kursnavet - Ordkunskap C2
(Kursnavets material finns inte kvar)

Öva ord:

Förklara betydelsen av orden i uppgift A s. 139
 

Snabb koll: Övningsfrågor 6

1. Man handlade genom att
a) hjälpa varandra
b) byta varor och hjälpa varandra
c) gå till affären

2. De tidiga mynten var tillverkade av
a) koppas och guld
b) koppar, nickel, zink, järn och aluminium
c) guld och silver

3. De första sedlarna i världen utgavs i
a) England
b) Turkiet
c) Kina

4. I Europa trycktes de första sedlarna i
a) Sverige
b) England
c) Kina

5. I vårt land är det Sveriges Riksbank som ger ut sedlar.
a) Rätt
b) Fel

 

Hur har det gått?

1.b, 2.c, 3.c, 4.a, 5.a

 

 
     

 

 
 

5F. Kangos Kung

Mål för inlärning

Läsförståelse

Läseboksuppgifter:

Läs texten s.140 – 142 och gör uppgifterna A och B. Till din hjälp för att göra en sammanfattning av B se s. 158.

Grammatikboken: S. 49 – 52

Öva ord:

Gör uppgifterna D och F s.143

 

 
     

 

 
 

5G. Vinsten

Mål för inlärning

Stryk under svaren på frågorna då du läser texten
1. Hur mycket pengar vann han?
2. På vilket sätt vann han pengarna?
3. Hur många syskon hade han?
4. Vad hände honom kommande vecka?
5. Hur transporterade han sina pengar från banken?
6. Vart reste han?
7. Hur kände han sig där?
 

Läseboksuppgifter:

Läs denna text s. 144 – 147 och gör uppgift A på sidan 148

Skrivuppgift 5:

 Gör en jämförelse mellan ”Kangos Kung” och ”Vinsten”. Vilka likheter finns det och vilka skillnader kan du hitta?

Öva ord:

Gör uppgifterna D och E på s. 148 – 149

Snabb koll: Övningsfrågor 7

1. Han vann en miljon kronor.
a) Rätt
b) Fel

2. Han vann pengarna på
a) tips
b) lotto
c) poker

3. Hur många syskon hade han
a) 3
b) 4
c) 5

4. Kommande vecka fick han många
a) kärleksbrev
b) tiggarbrev
c) kravbrev

5. Han transporterade sina pengar i
a) dokumentportföljen
b) skolväskan
c) portmonnän

 

Hur har det gått?

1.a, 2.b, 3.a, 4.b, 5.b