Kursens upplägg

 

 

 

   

tillbaka

  Arbetsplanen är indelad i 9 block. Till varje block hör ett antal uppgifter som du ska göra.

I instruktionerna till varje block så anges att du ska skriva insändningsuppgifter. Det är skrivuppgifter som du kan visa för din lärare eller någon person som hjälper dig att utveckla språket.
 

 

 Block

 Tema

 Uppgifter

 Block 1

 

 Att komma igång  3 skrivuppgifter
 5 länkar
 Block 2

 

 Att lära sig ett nytt språk  5 skrivuppgifter
 2 diskussionsuppgifter
 3 länkar
 Block 3

 

 Böckernas värld  6 skrivuppgifter
 2 diskussionsuppgifter
 6 länkar
 Block 4

 

 Kärlek  5 skrivuppgifter
 2 diskussionsuppgifter
 2 länkar
 Block 5

 

 Pengar  6 skrivuppgifter
 5 diskussionsuppgifter
 5 länkar
 Block 6

 

 Sagor  7 skrivuppgifter
 2 diskussionsuppgifter
 1 länk
 Block 7

 

 Barn och föräldrar  7 skrivuppgifter
 2 diskussionsuppgifter
 6 länkar
 Block 8

 

 Sverige  6 skrivuppgifter
 1 diskussionsuppgifter
 2 länkar
 Block 9

 

 Arbete  4 skrivuppgifter
 1 diskussionsuppgifter
 5 länkar