Block 8 – Sverige

 

 

 
Blocket omfattar s. 219 – 251 i Läseboken
samt en ordlista på s.297 – 298 och hörövningar
Grammatikboksuppgifter på s.65 – 70
 

tillbaka

 

8A. Sverige och obesvarad kärlek

Mål för inlärning

Vad betyder Sverige för dig?

Läseboksuppgifter:

Läs och lyssna på s. 218 – 219. Arbeta med uppgifterna på s. 220.
 

Skrivuppgift1:

Skriv och berätta om vad Sverige betyder för dig. Vad har varit bra och vad har du varit missnöjd med?

 

 

 
Länkar: Övningar om Sverige

 

 
 

 
     
 

8B. Två svenska musiker

Mål för inlärning

Stryk under svaren på frågorna då du läser texten
1. Vad exporterar Sverige?
2. Vad heter den mest kända musikgruppen?
3. Hur många medlemmar hade gruppen?
4. Vilket instrument började Björn spela som barn?
5. Hur gammal var Benny när han började spela dragspel?
6. Vad hette de kvinnliga medlemmarna?
 

Läseboksuppgifter:

Läs s.221 – 222 och gör uppgifterna A – B s.223.

Grammatikuppgifter: S.65 – 69

Skrivuppgift 2:

Redovisa svaren i uppgift B s.223

Öva ord: Gör uppgift E
 

Presentationsuppgift: Uppgift F s.225. Välj någon av personerna ur popgruppen ABBA och gör ett arbete om denne på ett eller två sidor. Presentera ditt arbete för dina kamrater vid nästa träff.
 

Snabb koll: Övningsfrågor 1

1. Sverige exporterar bland annat
a) bilar, trä, musik och papper
b) kaffe, musik, möbler och vattenkraft
c) telefoner, olja, musik och bilar

2. Den mest kända musikgruppen heter
a) Rolling Stones
b) Beatles
c) ABBA

3. Gruppen bestod av
a) fyra medlemmar
b) fem medlemmar
c) sex medlemmar

4. Som barn spelade Björn
a) gitarr
b) banjo
c) dragspel

5. När Benny började spela dragspel så var han
a) 6 år
b) 11 år
c) 15 år

6. De kvinnliga medlemmarna hette
a) Agneta och Anna
b) Anni - Frid och Agneta
c) Anni – Frid och Anna

 

Hur har det gått?

1.a, 2.c, 3.a, 4.a, 5.a, 6.b

 

 
     

 

 
 

8C. Du måste finnas

Mål för inlärning

Hörövning

Läseboksuppgift:

Lyssna på sången s. 226 – 227 och gör uppgiften.

 

 
 

     
 

8D. En svensk uppfinning - ett svenskt företag

Mål för inlärning

Läsförståelse

Läseboksuppgifter:

Läs s. 229 – 230 och gör textuppgiften till. Lär dig de nya orden i ordlistan s.297 – 298

Grammatikuppgifter: S.69 – 70.

Öva ord:

Lär dig så många ord du kan i uppgift A s.231 och B s.290. Arbeta även med uppgift C och D s.232

Skrivuppgift 3:

Redovisa dina svar i uppgift D s.232

 

 
     

     
 

8E. Hällristningarna i Tanum - ett världsarv

Mål för inlärning

Stryk under svaren på frågorna då du läser texten
1. Vad är ett världsarv?
2. Vad står UNESCO för?
3. Hur många världsarv fanns det 1/6 2002?
4. Hur många finns det i Sverige?
 

Läseboksuppgifter:

Läs texten s. 233 – 236 och arbeta med uppgifterna på s.137.
 

Diskussionsuppgift 1:

Skriv i ”Diskussion” och berätta om något världsarv som finns i ditt hemland. Om det inte gör det så välj ett av de svenska världsarven och berätta om det.

Länk: www.google.com och skriv namnet på världsarvet.

Öva uttal:

Arbeta med uppgift E1 och E2 s. 238.

Öva ordbildning:

Extra uppgift.

I studiehandledningen finns det ett extra arbetsblad där du kan träna mera på ordklasser.
Det finns även en tidslinje på baksidan som du kan studera närmare.

 

Snabb koll: Övningsfrågor

1. UNESCO är en organisation för undervisning, vetenskap och kultur inom
a) EU
b) FN
c) UNICEF

2. Hur många världsarv fanns det 1juni 2002?
a) 6
b) 12
c) 730

3. Hur många fanns det i Sverige?
a) 6
b) 12
c) 730

 

Hur har det gått?

1.b, 2.c, 3.b

 

 
     

 

 

8F. Brev från en sydlänning

Mål för inlärning

1. Hur känns det för dig att vara i detta land?
2. Hur upplever du vädret i Sverige?
3. Hur upplever du människorna här?
4. Upplevde du människorna på samma sätt i ditt hemland?

5. Liknar landskapet ditt hemland eller är det annorlunda. Vad är annorlunda i så fall?
6. Vad saknar du mest från ditt hemland?
7. Vem eller vilka personer önskar du vore här tillsammans med dig?
 

Läseboksuppgifter:

Arbeta med s.239 – 241. Avsluta uppgiften med att skriva ett brev till mig utifrån frågorna under ”Mål för inlärning”. Innan du skriver läs s. 281 som handlar om ”privata brev”.
 

Skrivuppgift 4:

Skriv ett personligt brev och berätta om vilken betydelse religionen kan ha om man flyttar till ett nytt land.

Öva ord:

Arbeta med adjektiven s. 242. På s. 243 arbetar du med partikelverb i uppgift E.
I uppgift F så utvecklar du ditt ordförråd.

 

 
 

     
 

8G. Heltäckningsmattan

Mål för inlärning

Hörförståelse

Läseboksuppgift:

Arbeta med uppgift A s. 244. Lär dig ordens betydelse innan du lyssnar på berättelsen i del 1.

Hörövning:

Lyssna på den första delen och gör uppgift B

Läseboksuppgift:

Fortsätt att arbeta med uppgift C på liknande sätt som i del 1.

Hörövning:

Lyssna nu på del två och gör uppgift D s. 245.
Fortsätt med övning E.

Lyssna en gång till och gör uppgift F

Skrivuppgift 5:

Skicka in dina svar på uppgift F.

Öva uttal:

Lyssna på uttalet i meningarna, träna att säga efter och avsluta med att skriva en diktamen som du rättar själv.
 

Hur gick det?

 

 
     

 

 

8H. Språkkunskap

Mål för inlärning

Var noga med att läsa och förstå vad en recension är.

Stryk under svaren på frågorna då du läser texten.

1. Vad är en recension?
2. Vad kallas den som skriver?
3. Vad bör man göra när man läser en bok om man ska skriva en recension på den?
4. Varför skriver man i presens?
5. Vilka viktiga saker i A, B och C bör finnas med i en recension? Punkta upp det!
 

Läseboksuppgifterna:

Arbeta med s. 247 – 250 uppgift 1.a), b), c) s.248.
 

Skrivuppgift 6:

Skriv en recension på en bok eller en film som du sett.

Snabb koll: Övningsfrågor

1. En recension innehåller
a) egna åsikter
b) författarens åsikter
c) inga åsikter

2. den som skriver en recension kallas för
a) redaktör
b) recensent
c) intendent

3. Om man ska skriva en recension om den bok man läser bör man bara ögna igenom den.
a) Rätt
b) Fel

4. Man skriver i presens för att
a) träna på verb
b) skriva på olika sätt
c) göra texten mer levande
 

Hur har det gått?

1.a, 2.b, 3.b, 4.c,