Sverige: Föreningslivet

 
 
    Läs texten samtidigt som du lyssnar. Besvara sedan frågorna.