Block 7 – Barn och föräldrar

 

 

 
Blocket omfattar läseboken s. 190 – 216 med ordlista s.297 och hörövningar.
Grammatikboken s.59 – 64.

 

tillbaka

7A. Några tankar om barn och föräldrar och ”Varför vill vuxna ha barn?”

Mål för inlärning

Stämmer din bild av barn och familj med den bild som barnen förmedlar?
 

Läroboksuppgift:

Läs s. 190 - 191 och fundera på vad barnens tankar och kommentarer betyder för dig.
 

Länk: Om barn - övningar
 

Skrivuppgift 1:

 Berätta lite om din barndom, kanske något minne som du kommer att tänka på då du läser.

 

 

7B. Lyckans minut

Mål för inlärning

Vad handlar dikten om?

Läseboksuppgifter:

Läs s.192 och gör hörövning till.
 

Skrivuppgift 2:

Om du har barn, berätta om hur det kändes när du blev mamma eller pappa. Planera ditt skrivande! Se s. 188.

 

 

7C. En riktig pappa fixar allt

Mål för inlärning

Stryk under svaren då du läser texten
1. Hur ska en bra pappa vara?
2. Vad betyder ordet egenskaper?
3. Hur är man när man är generös?
4. Vad betyder ordet petig?
5. Vad betyder ordet påhittig?
 

Läseboksuppgifter:

Läs s. 193 – 194 och gör uppgift A

Grammatikboken: S. 59 – 61. Dessa uppgifter handlar om perfekt particip, adjektiv, partikelverb och bisatsord.
 

Diskussionsuppgift 1:

Diskutera i ”Diskussion” om hur en bra mamma ska vara.
 

Öva ord:

Arbeta med s. 194 – 195 och gör uppgifterna D, E och F: A – B
 

Skrivuppgift 3:

Välj fem av orden s.195, F: A – B, skriv och förklara dessa.
 

Snabb koll: Övningsfrågor 1

1. En bra pappa ska vara snäll, vilja leka och vara hemma ganska mycket med barnen
a) Rätt
b) Fel

1. Ordet egenskaper betyder
a) anlag
b) skapar
c) egna saker

2. När man är generös så
a) är man egoistisk
b) påhittig
c) givmild

3. En petig person är
a) rutigt klädd
b) alltför noggrann
c) godtrogen

4. Om man är påhittig så
a) hittar man saker
b) påstår saker
c) är uppfinningsrik

5. Hur betonar man partikelverbet ”hjälpa till”?
a) hjälpa till
b) hjälpa till
c) hjälpa till

6. Var ligger betoningen i detta partikelverb ”förstå sig på”?
a) förstå sig på
b) förstå sig på
c) förstå sig på

7. Bisatsord är
a) bör, ska och klagar
b) innan, eftersom och därför att
c) till, mot och framför
 

Hur har det gått?

1.a, 2.a, 3.c, 4.b, 5.c, 6.c, 7.a, 8.b

 

 

7D. Pappa ledighet

Mål för inlärning

1. Vem handlar intervjun om?
2. Var bor han?
3. Vilket yrke har han?
4. Förklara innebörden av ordet pappaledig?
5. När knyts den djupaste kontakten mellan barn och föräldrar?
6. Varför gjorde inte Per och hans kompis de saker de hade tänkt göra?

Läseboksuppgifter:

Arbeta med texten s. 196 och övning A s. 197
Grammatiksuppgifter: s. 62 – 63
 

Diskussionsuppgifter 2:

Diskutera inledningsfrågorna s. 196 i Diskussion. Gå in och bemöt ett eller flera inlägg minst tre gånger.

Skrivuppgift 4:

Uppgift B. 1 s.197.
 

Snabb koll: Övningsfrågor 2

1. Intervjun handlar om
a) Erika
b) Per
c) Hilma

2. Han bor i
a) Umeå
b) Stockholm
c) Skelleftehamn

3. Han arbetar som
a) läkare
b) lärare
c) ekonom

4. Då man är pappaledig så är man
a) ledig från arbetet för att ta hand om sina barn
b) ledig från sina barn
c) ledig för att ta hand om sina föräldrar

5. Den djupaste kontakten mellan föräldrar och barn
a) sker hela livet
b) knyts när barnen är små
c) knyts i tonåren

6. Per och hans kompis hann inte med de saker som de hade tänkt göra
a) för de fick inte pappaledigt
b) för mammorna släppte inte ifrån sig barnen
c) barnen mådde bäst av att vara hemma i lugn och ro
 

Hur har det gått?

1.b, 2.c, 3.b, 4.a, 5.b, 6.c

 

 

7E. Trotsåldern

Mål för inlärning

1. När kommer barnen in i trotsåldern?
2. Varför får de då utbrott?
3. Vad heter författaren till ”Barnaboken”?
 

Läseboksuppgifter:

Läs s. 198 och välj en av bilderna som du beskriver. Ge förslag på vad mamman kan göra.
Läs vad Anna Wahlgren ger för råd och jämför dina råd med hennes.
Vilka råd var lika och vilka råd var olika. Läs mera om Anna Wahlgren på bifogad länk.
 

Länk: http://www.google.se Skriv sedan sök: Anna Wahlgren
 

Snabb koll: Övningsfrågor 3

1. Man kommer in i trotsåldern vid
a) 3 år
b) 5 år
c) 6 år

2. Barnen får utbrott för att
a) de lärt sig säga nej
b) de inte får som de vill
c) de får som de vill

3. Författarinnan till ”Barnaboken” heter
a) Anna Norberg
b) Anna Wahlberg
c) Anna Wahlgren

 

Hur har det gått?

1.a, 2.b, 3.c

 

7F. Ett barn

Mål för inlärning

Läs- och hörförståelse

Läseboksuppgift:

Lyssna och läs texten s. 199.

Gör uppgift A s. 200

 

     

7G. Aga och Bris

Mål för inlärning

1. Vad är innebörden av ordet kränkning
2. Vad står ordet BRIS för
3. Vad står BO för
 

Läroboksuppgifter:

Arbeta med dessa faktatexter på s. 201.

Grammatikboksuppgifter: s. 63 – 64

Länk: www.bris.se

Skrivuppgift 5:

Berätta om hur du ser på vårt sätt att uppfostra barn. Är det på samma sätt i det land som du kommer ifrån. Vad skiljer och vilka likheter finns?

Snabb koll: Övningsfrågor

1. Kränkning betyder att man
a) inte tycker om någon
b) inte respekterar någons rättigheter
c) drar in veckopengen för någon

2. BRIS betyder
a) brister i samhället
b) bra samhälle
c) barns rätt i samhället

3. BO är
a) Barnombudsmannen
b) Barnomsorgsstyrelsen
c) Barnorganisationen

 

Hur har det gått?

1.b, 2.c, 3,a

 

 

7H. Ängslyckan

Mål för inlärning

Läsförståelse

Läseboksuppgift:

Läs denna novell s. 202 – 205 och gör textuppgift A s. 206

Skrivuppgift 6:

Gör en kort sammanfattning och skriv vad du tycker om novellen.
 

Öva ord:

Uppgift F s.207 och G s.208

 

 

7I. Fråga Barnen

Mål för inlärning

Hörförståelse

Läseboksuppgift:

Arbeta med uppgift A s.209. Lär dig ordens betydelse innan du lyssnar på berättelsen.
 

Hörövning:

Lyssna på programmet och gör uppgift B

Läseboksuppgift:

Skriv en översättning av slangorden i uppgift C.

Länkar: Träna på diktamensövningar
(Kursnavets material finns inte längre kvar)

Hörövning

Lyssna nu en gång till och gör uppgift D. Dessa frågor medföljer studiehandledningen.

Öva uttal:

Lyssna på meningarna och träna uttal. Avsluta uttalsövningen med att skriva en diktamen som du rättar själv. Hur gick det?

Fördjupningsuppgift:

Detta moment avslutas med en fördjupningsuppgift som du redovisar skriftligt.
Du väljer någon av dessa områden:

a) preventivmedel
b) att vänta barn
c) förlossning
d) pappaledig
 

Länk: http://www.google.se/
 

Skrivuppgift 7:

Skriv och berätta om ditt ämne på 2 – 3 sidor.
Tänk på att planera ditt skrivande s. 179. Ställ frågor om vad du vill veta. Sök svaren, gärna på bifogad länk. Använd ordbok.

 

 

7J. Språkkunskap

Mål för inlärning

1. På vilka olika sätt kan man bilda ord i svenskan?
2. Vad är en sammansättning av ord?
3. Vad är ett prefix?
4. Vad är ett suffix?
5. Efter vilket substantiv rättar sig den obestämda artikeln (en/ett)?
6. Hur är ordet betonat med sammansättning av två ord?
7. Hur betonas ordet med flera sammansättningar?
 

Läseboksuppgifter:

Arbeta med s. 211 – 216 och gör tillhörande övningar.

Länk: Språkövningar
(Kursnavets material finns inte längre kvar)

Snabb koll: Övning 1.

I svenskan kan man bilda ord på
a) ett enda sätt
b) tre olika sätt
c) fem olika sätt

2. Ett prefix sätter man in
a) framför ett ord
b) efter ett ord
c) mellan två ord

3. Ett suffix sätter man in
a) framför ett ord
b) efter ett ord
c) mellan två ord

4. Den obestämda artikeln i ett substantiv rättar sig efter ordet som står sist
a) Rätt
b) Fel

5. Vid sammansättning av två ord så betonas alltid
a) det första ordet
b) båda orden
c) det sista ordet

6. Vid flera sammansättningar av ett ord så betonas
a) alltid det första ordet
b) det sista ordet
c) det första och det sista ordet

 

Hur har det gått?

1.b, 2.a, 3.b, 4.a, 5.b, 6.c