Block 9 – Arbete

 

 

 
Blocket omfattar s. 253 – 286 i läseboken, samt en ordlista på s.298 och hörövningar
Grammatikbok s.71 – 79
 

tillbaka

     
 

9A. Arbete i Sverige

Mål för inlärning

Stryk under svaren på frågorna då du läser texten
1. Vem handlar texten om?
2. Vart kommer hon ifrån?
3. Vilket yrke utbildar hon sig till?
4. Vad får vi mera veta om henne?

Läseboksuppgifter

Läs om Bamini s. 254 – 255 och gör uppgift A och B s.256.

Grammatikuppgifter: s.71 – 73

Öva ord:

Arbeta med uppgift C – D s.256 – 257
 

Snabb koll: Övningsfrågor 1

1. Texten handlar om Bamini Paramanantham
a) Rätt
b) Fel

2. Hon kommer ifrån
a) England
b) Danmark
c) Sri Lanka

3. Hon utbildar sig till
a) lärare
b) barnsköterska
c) sjuksköterska

 

Hur har det gått?

1.a, 2.c, 3.b

 

 

Länkar:

Allmänt om arbete och introduktion till en byggarbetsplats Övningar om olika yrken

(Kursnavets material finns inte längre kvar)

 

 
 

 
     
 

9B. Att söka jobb – tips och råd

Läseboksuppgifter: Studera s.258 – 261 mycket noga! Gör uppgift A s.262

Grammatikuppgifter: 74 – 75

Länk: www.ams.se
Här hittar du vilka olika jobb som är lediga

Du kan även göra ett intressetest. Gå in på yrken och studier, klicka vidare till intressetest.

Skrivuppgift 1:

a)Uppgift C s.262
b) Vad blev ditt resultat av testet?

 

 
     

 

 
 

9C. Khasrow – bussförare

Mål för inlärning

Läsförståelse

Läseboksuppgifter:

Läs om Khasrow s.264 – 266 och gör uppgift A

Grammatikuppgifter: s.75 – 79

Skrivuppgift 2:

Gör uppgift B, 1 - 5 s.266

Öva ord:

Gör uppgift E s.267.

 

 
     
     
 

9D. Jobb på stans finaste hotell

Mål för inlärning

Läsförståelse

Läseboksuppgifter:

Läs s.268 – 272 och gör uppgifterna A och B

Diskussionsuppgift 1:

Diskutera i ”Diskussion” någon av
uppgifterna i C s.273

Öva ord:

Gör uppgifterna d, E, f och G på s.274 – 275

 

 
     

 

 
 

9E. Intervju med Per som arbetar i klädbutik

Mål för inlärning

Hörförståelse

Läseboksuppgift:

Arbeta med uppgift A s.276. Lär dig ordens betydelse innan du lyssnar på berättelsen.

Hörövning:

Lyssna på den första delen och gör uppgift B

Läseboksuppgift:

Fortsätt att arbeta med uppgift C på liknande sätt som i A.

Hörövning:

Lyssna nu på del två och gör uppgift D s.276.
Avsluta denna övning med uppgift E.

Skrivuppgift 3:

Skicka in dina svar på uppgift E.

Öva uttal:

Lyssna på uttalet i meningarna, träna att säga efter och avsluta med att skriva en diktamen som du rättar själv.

 

 
 

 
     
 

9F. Språkkunskap

Mål för inlärning

Att skriva olika slags brev

1. Hur skriver man ett meddelande?
2. Hur skriver man privata brev?
3. hur skriver man formella brev?
4. Hur skriver man ansökningsbrev?
5. Hur skriver man en insändare?

 

Läseboksuppgifter:

Läs om hur man skriver ett meddelande s.278 – 279 och skriv någon av uppgifterna A – G

Du har redan i förgående block skrivit ett privat brev så om du väljer det igen så är det en extra uppgift.

På s.281 - 282 så får du veta hur man skriver ett formellt brev. Välj någon av uppgifterna på s.283 och skriv ett formellt brev.

Länkar: http://www.arn.se och http://www.konsumentverket.se
 

Att skriva en ansökan är även det viktigt att kunna, så skriv en ansökan till något arbete som du hittar på länken i din kommun.
 

Länk: www.ams.se

Du ska nu läsa om att skriva en insändare. Läs gärna några insändare ur någon eller några dagstidningar. Skriv en egen insändare om något du tycker är viktigt
 

Skrivuppgift 4:

Skicka in dina skrivuppgifter till detta moment.

Du har nu avslutat denna kurs i svenska som andraspråk. Jag hoppas att du har haft en trevlig tid och att du har nått ditt mål för dina språkkunskaper.