Hur man lyckas med sina studier

 

 

 

 

Metoder och råd

tillbaka

 

Att lära sig ett språk är en process och det måste få ta tid. Du bestämmer vad du behöver läsa och träna på.

1. Börja med att skumma igenom rubrikerna i första avsnitten i boken. Det ger dig en snabb överblick över vad du skall läsa och vilka uppgifter som ingår. Du kommer att märka att boken tillsammans med CD-skivan, länkarna och datorn som verktyg leder dig igenom avsnittet och bekräftar din inlärning genom mål, övningsfrågor och kunskapskontroller.

2. Efter detta läser du avsnitt 1 och väljer själv vilka övningar som du behöver och vilka färdigheter som du bör träna. Alla lär sig på sitt sätt och ditt sätt är det bästa för dig.

3. Vid varje underrubrik i avsnitt 1 kan du se de inlärningsmål som finns i studiehandledningen. Alla är formulerade som frågor. För att uppfylla kraven för kursen måste du kunna svara på alla dessa frågor. När du läser, lyssnar på texterna eller arbetar med länkarna bör du därför leta efter svaren på frågorna och när du finner dessa kan du stryka under eller skriva ner dem. Det är viktigt att du verkligen gör detta eftersom din inlärning förstärks när du stannar upp och skriver ner eller stryker under i boken.

4. Efter varje underrubrik finns en ruta med övningsfrågor med facit. Här är det åter igen viktigt att du verkligen stannar upp och skriver ner svaren i boken eller antecknar dem. Efter detta kontrollerar du dina svar med facit längst ner i rutan. Om du missat några frågor eller inte förstått ska du gå tillbaka till texten eller uppgifterna tills du tycker att du förstått allt.

5. I slutet av varje kapitel finns det skrivuppgifter De kan du visa för din lärare eller den person som hjälper dig att utveckla språket.

Du kommer att få möta många roliga och spännande texter, hörövningar och uppgifter som du kommer att ha stor glädje av i framtiden. Jag gläder mig åt att få önska dig lycka till med dina studier.

Lycka till!