SVA via Digitala spåret

Majsans arbetsplan ver.6

 

 

 

 

 

 

     
 

Arbetsplan

 • Nu kommer du att bli ännu bättre på att läsa och skriva, lyssna och tala.
 • Du kommer att utveckla din förmåga att kommunicera och reflektera.
 • Du förbättrar fortlöpande ditt uttal och din intonation.
 • Du kommer att bli bättre i språkkunskap och datoranvändning

 

 

Läromedel

Gå först in på Safirs webbövningar och se efter vad du behöver repetera. Du kan hitta rätt rubrik om du går in via innehållsförteckningen .

 

 
 

Om du är bra på att arbeta självständigt och göra uppgifter i din egen takt och efter eget intresse rekommenderar vi att du använder

Bokochwebbs ”Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning ”.

Materialet består av en bok, där grunderna presenteras och en webb-plats med t ex  hörövningar och skrivarskola. Materialet på webben uppdateras fortlöpande.

 

Handledning
till
bokochwebb

 
 

För att arbeta med materialet på webben måste du ha en speciell nyckel och ett lösenord, som du får tillgång till när du köper eller lånar boken. bokochwebb

Här hittar du en kortfattad studiehandledning till bokochwebb.

Du kan också använda:

 • På G – Lärobok i svenska som andraspråk och
 • På G Grammatikövningar av Asker/Nordberg/Bonnierutbildning
   

Här hittar du en studiehandledning till På G, som tillsammans med böckerna utgör en hel distanskurs som man nu provar i bl a Lycksele.

Viktigt: När du använder studiehandledningen kan du arbeta i två fönster på datorn. Om du vill skriva ut några sidor så kan du göra det, men kom ihåg att skriva in vilka sidor du vill ha, så du inte får ut hela dokumentet på en gång. 

På G finns att köpa på Adlibris

 

 

 

 

 
 

Lärstilstest

Nu är du medveten om hur du lär dig och du använder dig av olika strategier för lärande. Du tar eget ansvar för dina studier.

Du utvärderar och du omvandlar information till din egen kunskap.

Du skriver fortlöpande i din reflektionsbok och/eller mailar dina reflektioner till din mentor/lärare. Fundera på vad som  är viktigt när du lär dig. Vilka faktorer påverkar ditt lärande? Diskutera med dina kamrater och din mentor och försök komma fram till hur just du lär dig på bästa sätt.

På webben finns olika exempel på lärstilstest, som man kan göra. Här får du länken till Studietips.se

Sedan kan du jämföra med en kamrat. Diskutera skillnader och likheter.

 

   
 

Arbetsplan för
SVA via Digitala spåret

Majsans arbetsplan ver.6

 

 

Upp á

 

 

 

 

Läsa

OBS! Det är MYCKET viktigt att du vet vem som har skrivit det du läser och om den personen/ källan är trovärdig. Med trovärdig menas att man kan lita på att den personen/ källan vet och kan mycket om det han eller hon skriver.

 

Färdigheter

 

 

 

Källkritik

Genom att läsa lär du dig att tolka, värdera och informera skriftlig information.

 • Se sidan Kolla källan, ur bruk
 • Wikipedia Kolla källan
 • För att testa dig själv finns det övningar i källkritik. / ur bruk

   
       
 

 

 

 

 

 

 

 

Tidningsartiklar

Läs artiklar och reportage i tidningar och tidskrifter varje dag. Spara artiklar och reportage som du tycker är intressanta.

Stryk under ord som är nya. Tag reda på deras betydelse. Diskutera med dina kamrater.

Be din mentor/lärare om instruktioner till ”Redovisning av tidningsartikel.”

 

 

 

 

 

     

Bloggar

Idag är det populärt att skriva bloggar. Vår utrikesminister Carl Bildt har en känd blogg. Han skriver vad han tycker och tänker där, nästan varje dag.

       
 

Krönika

I alla tidningar finns det någon som skriver en krönika! En krönika handlar ofta om något aktuellt ämne, där skribenten tillåts skriva personligt, argumenterande och lite provocerande.

   
     
 

Saga, berättelse, dikt

Sagor kan du hitta på Unga fakta och klicka in på sagolänkarna.

Du kan också gå in på tema litteratur i Digitala spåret

   
     
 

Fabel

Studera några fabler. Du kan t.ex. välja Aisopos (Esops) fabler. 
Projekt Runeberg.

 

     
 

Dikt

Du kan försöka översätta en dikt, kanske din favoritdikt från ditt hemspråk till svenska.

Diskutera resultatet med din mentor/lärare. Redovisa dikten på två språk för dina kamrater.

   
 

 

   
 

Noveller och romaner

Läs några noveller från olika novellsamlingar, som du lånar eller laddar ner från Internet.

Försök att läsa både noveller av etablerade författare och av debutanter

Låna en novellsamling på Biblioteket. Läs några noveller och välj ut en att redovisa i grupp.

 

   
 

Litteratur

Förslag på svensk litteratur

 

   
       
 

Hitta på biblioteket!

Gör ett besök på Biblioteket med ett par kamrater . Ta med ”Biblioteksuppgifter” att arbeta med under besöket.

Ta reda på hur man skriver en bokrecension.
Be din mentor/lärare om instruktioner eller läs instruktionerna i en lärobok.

 

       
 

Tabeller och diagram

Du kan tolka, bearbeta och jämföra  tabeller och diagram,

faktatexter, instruktioner och myndighetsbrev.

   
   

 

   
 

Texter om kulturmöten

Genom dina studier utvecklar du även din förmåga att reflektera över skillnader och likheter mellan egna kulturella erfarenheter och den svenska kulturen.

Läs om t ex  kulturmöten och kulturkrockar i artiklar tidningar och tidskrifter eller på Internet. Leta dig fram.

Länk för att höra poddradio om den svenska koden .

Litteratur - Den svenska koden

Att växa upp i Sverige/Den svenska skolkoden

Dråpliga kulturkrockar

Likt och olikt

Det mångsexuella Sverige

Öppna dörrar

Läs och bearbeta några intressanta texter ur böckerna och förbered dig för en kort redovisning i  diskussionsform.

tjuvlyssnat kan du läsa riktigt roliga samtal som folk hört på bussar, tåg och restauranger .

Gå in där några gånger i veckan och berätta för varandra vad ni läst.

 

   
     
     
 

SVA via Digitala spåret

 

Upp

 

 

 

 

Skriva

Insändare, medborgarförslag och bloggar

Du tränar på att värdera,uttrycka åsikter och argumentera genom att arbeta med insändare, medborgarförslag och bloggar.

 

Diskutera några insändare tillsammans. Skriv en egen insändare och eller svara på en insändare. Försök få din insändare publicerad.

Diskutera hur det är att bo i just er kommun. Vilka förbättringar/förändringar skulle ni vilja föreslå? Skriv ett medborgarförslag! Kom ihåg att alltid kontrollera språket när du skriver.

Skapa din egen blogg i  

eller annat bloggforum.

Läs krönikorna på 8sidor och skriv sen din egen krönika.

   
   

Platsansökan/meritförteckning/CV

Du skriver din egen platsansökan/meritförteckning/CV

Gå in på olika jobbsajter. Sök ett jobb på riktigt.

Arbeta med temat Arbete i läroboken och sök texter på webben

Skriv i din reflektionsbok.

Be också din mentor/lärare om uppgiften ”Att undersöka ett yrke”

 

   
     
 

SVA via Digitala spåret

 

Upp

 

 
 

Lyssna

Film, radio och TV

Titta på svenska filmer t ex:. Änglagård, Grabben i graven bredvid, Såsom i himmelen, Det nya landet, Vingar av glas m fl.

 

 

Titta gärna på samma film flera gånger.

Skriv en recension. Läs först i din lärobok bok hur man gör. Skriv gärna tillsammans med en kamrat.

Filmrecension

 

 
       
 

Lysssna på radio – och TV-program

I TV:s öppna arkiv kan du  se händelser och program från ”förr i tiden”.

Försök t ex leta reda på filmen om när kungen och drottningen gifte sig!

Diskutera med en kamrat eller i liten grupp.

Lyssna på många olika dialekter. Jämför och diskutera


 

 

 

 

Tala

 

Upp

 

Presentation, sammanfattning och kommentarer

Du ska nu kunna presentera t ex  en person, plats eller händelse.

Du ska kunna tala sammanhängande och begripligt vad gäller struktur och ordförråd.

Du ska nu muntligt kunna återge, sammanfatta, kommentera och värdera det du läst. Du är nu bättre på att värdera, uttrycka åsikter och argumentera.

 

Du ska kunna rapportera muntligt och skriftligt från studiebesök som du gjort och föreläsningar som du lyssnat på och intervjuer och små undersökningar, som du gjort. Du kommer att redovisa med kamrater eller enskilt.

Förslag på hur du genomför en intervju och/eller hur du undersöker ett yrke mm kan du be din mentor/lärare om.

 

 

 

 
   
 
 

SVA via Digitala spåret

 

Upp

 

 

 

 

Språkkunskap

Ordkunskap

Fortsätt arbeta med olika lexikon och ordböcker.

Leta lämpliga övningsuppgifter i en lärobok eller be din mentor/lärare om uppgifter.

 

 

 

 

 

Ordbildning

Ordbildning Sammansatta ord Särskrivning och Sammanskrivning 

Leta efter intressanta och roliga exempel på sidan. Skriv ner och diskutera.

   
 

Foge-s

Studera regler. Slå upp och lär dig nya ord! Skriv meningar med orden. Läs tidningar och sök upp användbara sammansatta ord. Samla dem i en ordlista och använd dem så ofta du kan  när du kommunicerar.

Skriv ut och gör ordbildningsövningarna. Använd lexikon. Jämför med en kamrat.

 

   
 

Slanguttryck

Lånord, slanguttryck m.m

Vilka slangord känner du till/använder du?

Gör en liten undersökning bland svenska ungdomar i ett område (eller olika områden) om vilka slangord som gäller. Diskutera resultatet.

 

Idiomatiska uttryck, bildspråk mm Lär dig några nya idiom varje dag.

Testa dem när du kommunicerar.

 

   
 

Förbättra  din stavning. Leta reda på övningar eller fråga din mentor/lärare.

 

 
   

Svenska skrivregler

Gör egna exempel och leta efter exempel i tidningar och böcker.

Jobba med Svenska skrivregler. Skiljetecken. Svåra ord. Stavning.

TIndirekt tal

 

Satsfogning

Presens och perfekt particip

Studera på egen hand och/eller anmäl dig till en genomgång!

Verbens s-former

Transitiva- och intransitiva verb

Transitiva och intransitiva verb - Tallstugan

Elevspel.se

 

Logga in i Safir och repetera prepositioner.

Be om fler övningar.

 

Partikelverb – Lär dig svenska

Välj ut tio partikelverb att  jobba med varje vecka. Använd verben när du talar och skriver.

Leta efter exempel i tidningar och böcker!

Be om ”felaktiga meningar” att rätta .

Upp

 
   

Upp

 
 

Fördjupningsarbete

Förbered dig nu för att göra ditt fördjupningsarbete. Titta på instruktionen!

Be din mentor om instruktioner och ev. tips när det gäller ämnesval.

Förslag på arbeten.

Kolla källan - Bra sida för att tänka på det här med källkritik.

 

Upp

 
 

 

tillbaka

Ända upp