Noveller och romaner

 

 

 

 

 

Uppgifter

tillbaka

 
 1. Vad är en novell och vad är en roman?
      
 2. Läs novellerna ” Ängslyckan” av Jan Fridegård och ”Brev från en sydlänning” av Claes Hylinger. Båda finns i boken ”På G”.

   


   
 3. Svara på textuppgifterna A och skriv punkt 3 under textuppgifter B.( Skriv ca 50 till 75 ord!)
      
 4. Gör övning D på sid 242 .
      
 5. Lyssna på övning E sid 243 och förklara vad ett partikelverb är.
   


  Skriv tydligt och med bra språk


 

 

 

 

 

Läs några noveller från olika novellsamlingar, som du lånar eller laddar ner från Internet.

Försök att läsa både noveller av etablerade författare och av debutanter

Låna en novellsamling på Biblioteket. Läs några noveller och välj ut en att redovisa i grupp.

Låna boken Stämma möte av Gunnar Hellström och läs några texter.