Fördjupningsuppgiften

 

Pdf-format

 

 

 

 

Instruktion

Du väljer ämne efter eget intresseområde eller bland  de  olika förslag som finns.

När du gör fördjupningsarbetet ska du använda material från olika källor; böcker, tidskrifter, internetsidor, intervjuer, tv-program etc.

 

Förslag

 

tillbaka till arbetsplanen

 
 

Du ska försöka skriva ditt arbete med egna ord och inte skriva av (kopiera) text.

Arbetet ska innehålla en fin förstasida med arbetets namn och ditt namn, innehållsförteckning, text ca 5 -6 sidor (observera att kvalitet är viktigare än kvantitet) och källförteckning.

Det är bra om du t ex lägger in bilder, kartor och diagram i ditt arbete.

Boka först tid för en första handledning!

Du bör sen göra klart ett utkast. (en första version), som du visar upp under självstudietiden eller annan tid (handledning) som vi kommer överens om.

Fördjupningsarbetet redovisas skriftligt och muntligt vid ett ”seminarium”.

”Seminarium” =  Redovisning i helklass, halvklass eller mindre grupper. Helst vill jag att alla får tillfälle att lyssna till allas redovisningar.