Fabel

 

 

 

 

 

Uppgifter

tillbaka

 
  1. Vad menas med en fabel?


     
  2. Läs en fabel och berätta den för en kamrat.


     
  3. Skriv och berätta kort, en fabel som en kamrat berättat för dig!


     

Skriv tydligt och med bra språk.

 

Jean de la Fontaine
(1621-1695)

 

 

 

 

Aisopos fabler

Läs och diskutera fabler. Återberätta för varandra. Vad vill fablerna lära oss. Har du en favoritfabel?

Du kan försöka översätta en dikt, kanske din favoritdikt från ditt hemspråk till svenska.

Diskutera resultatet med din mentor/lärare. Redovisa dikten på två språk för dina kamrater.

 

Aisopos
ca 620-560 f Kr