Handledning för Bok och webb

 

tillbaka

 

 

 

Om du planerar att bli klar med SAS på ca en termin kan du beräkna att arbeta med varje kapitel ungefär två veckor. Kom ihåg att arbeta med din kravlista parallellt, skriva i din reflektionsbok och ha regelbunden kontakt med din mentor/lärare via mail och studerandekonferens för att t ex bestämma tid för redovisningar och prov.

Mentorn/Läraren brukar lägga ut en preliminär studieplanering i studerandekonferensen.

Här kan du se hur mentorsgruppen arbetar med bl a Bok- och- webben som läromedel.

Kom på självstudier med handledning och mentorsträffar när du kan.

 

 

Bok - och –webben består av två delar.

I boken finns texter, bilder och arbetsuppgifter.

 

bokochwebb

 

På webben finns ljudfiler, aktuella artiklar och olika länkar.

Webben uppdateras fortlöpande, så du kan vara säker på att du arbetar med ett aktuellt läromedel.

Bok- och- webben för SAS består av 10 kapitel.

Kapitel 10 är en Språklära/Grammatikdel.

Du kan välja det kapitel som har ett innehåll, som passar dig bäst just nu.

Om du väljer att  börja med kapitel 1 och gå framåt kommer du att märka att det finns en progression i texterna och uppgifterna.

 

Varje kapitel i boken handlar om en person med speciella intressen, som bestämmer kapitlets tema.

Kapitlen avslutas med en skönlitterär novell.

Uppdragen är större uppgifter som finns under varje kapitel och som du kan jobba med en längre tid. Det kan handla om t ex intervjuer och studiebesök, som du kan utföra i grupp eller enskilt. Redovisning sker på olika sätt, muntligt eller skriftligt.

Djupdykningarna innehåller fördjupad information om språket och språkliga finesser.

Verktygen fokuserar på hur man förbättrar sitt lärande och ger alltså tips om hur man blir bättre på svenska.  

Webben har samma kapitelstruktur som boken. Här kan du repetera och fördjupa dig.

Här finns självrättande övningar, fördjupningsuppgifter, ljudfiler och  länkar.

På webben kan du arbeta med de uppgifter du önskar i din egen takt.

Här finns flera exempel på naturligt tal, som du kan lyssna på.

I samtliga kapitel finns en längre intervju med en person som berättar om sitt yrke. Till varje intervju finns uppgifter som du själv kan rätta.

 

I Bok - och - webbs forum finns det möjlighet att diskutera aktuella frågor med andra deltagare runt om i landet..

Du kan också publicera dina texter på webben och läsa andra deltagares texter.

 

 

 upp