Tidningsartiklar

 

 

 

 

 

Uppgifter:

tillbaka

       
 
 1. Läs 5 olika tidningsartiklar från någon svensk tidning eller tidskrift.

   
   
 2. Stryk under nya ord och lär dig dem.
  Presentera 20 nya ord och förklara dem!

   
   
 3. Vilken rubrik har artikeln?

   
   
 4. Berätta kort vad som står i ingressen (den text som står efter rubriken med lite större bokstäver än själva texten)

   
   
 5. Berätta kort vad artikeln handlar om? ( max 50 ord)


   
 6. Handlar artikeln om politik, en samhällsfråga, en familjefråga, en kulturfråga, resa, sport, eller vad?


  OBS! Skriv din redovisning tydligt och med bra språk.

Be din mentor/lärare om instruktioner till ”Redovisning av tidningsartikel.”