Dikt och poesi

 

 

 

 

 

Uppgifter

tillbaka

 
 1. Vad menas med en dikt?


   
 2. Läs en dikt på ditt hemspråk och försök att översätta den till på svenska. Diskutera resultatet med din mentor/lärare.


   
 3. Läs upp dikten på ditt hemspråk och på svenska för dina studiekamrater.


   
 4. Läs en svensk dikt, på svenska, och försök att skriva varför du tycker om den


  Skriv tydligt och med bra språk.