Modul 4: Ekonomi och marknad

Skriv ett säljbrev

Reklam är din information till kunden. Den kan vara i form av direktreklam i brevlådan, ett utskick via e-post, en annons i tidningen, en text på företagets hemsida, etc. Den här typen av reklamtext ska helst ha formen av ett säljbrev. Säljbrevet är som ett säljsamtal med kunden - men du måste själv föreställa dig vad kunden tänker och själv representera honom/henne. Här är 10 tips för säljande och relationsskapande brev:

  1. Fånga läsaren med en fråga, ett löfte eller en provokation.

  2. Sätt dig in läsarens situation. Vad skulle du vilja veta? Vilket erbjudande skulle tilltala dig?

  3. Uppmana läsaren att agera: "Svara senast...", "Ring för mer information", etc.

  4. Uttryck dig personligt. Undvik orden "jag", "vi", "våra", etc. Sätt kunden i centrum, inte dig själv. Skriv "Du får rabatt" i stället för "Vi ger dig rabatt".

  5. Skriv på korrekt svenska och undvik fel i stavning, grammatik och uttryckssätt.

  6. Brevet är ett säljsamtal. Ställ frågor och ge svar. Det är speciellt effektivt om läsaren själv kommer fram till den slutsats som du önskar. Översälj inte.

  7. Sammanfatta erbjudandet i slutet.

  8. Avsluta med en personlig avsändare. Gärna namnteckning.

  9. Glöm inte kontaktuppgifter i brevet - telefon, e-post, adress, webbadress, etc.

  10. Slutkontroll. Finns det språkfel? Är tonen rätt? Låt en testperson läsa brevet.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande