Modul 4: Ekonomi och marknad

Introduktion

En stor del av jobbet som egen företagare handlar om administration - "pappersarbete". Arbetet med att hålla kontroll på företagets ekonomi kallas redovisning. En professionell "redovisare" kallas för en revisor. Det är en person som jobbar med revision (kontroll) av de ekonomiska uppgifterna. Ett företag måste redovisa sin verksamhet. Det kräver den svenska staten. Men det kräver också själva situationen. Det går inte att driva ett företag framgångsrikt utan att ha ordentlig kontroll på verksamhetens finansiella balans och resultat.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande