Modul 4: Ekonomi och marknad

Introduktion

Ekonomi är konsten att hushålla med resurser. Det handlar i grund och botten inte om pengar. Resurser är alla produkter och tjänster som har ett värde för oss. Men pengar, eller finanser, är bara ett verktyg för att fördela (köpa och sälja) resurser på en marknad. Att hushålla betyder att ha balans mellan plus och minus, intäkter och kostnader. Men det räcker inte att bara ha balans, det måste också bli ett positivt resultat - tillväxt. När företaget startas, innan intäkterna har börjat komma, behövs ofta finansiering via ett lån.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande