Modul 4: Ekonomi och marknad

Introduktion

Marknadsföring är företagarens sätt att finna sin plats på marknaden och kommunicera med sina kunder. Som egen företagare måste du förstå din marknad - kunder och konkurrenter - för att sälja bra. Du måste lära dig din bransch och ta reda på vad kunderna vill ha. Marknadsföring är inte bara reklam utan också att hitta lösningar på kundens problem, bygga relationer och skapa en positiv bild av dig och ditt företag.I det här avsnittet lär du dig att göra en marknadsundersökning och en marknadsplan. Sedan ska vi öva på att kommunicera med kunden på ett säljande sätt och skapa en bra relation med hjälp av promotion.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande