Modul 4: Ekonomi och marknad

Gör en marknadsplan

Att ta fram en marknadsplan är en rolig och kreativ övning som hjälper dig att konkretisera det unika med ditt företag. I processen lär du känna dina kunder och dina konkurrenter - och dig själv! Marknadsplanen är en mycket viktig del av din affärsplan, så skriv ner dina tankar. Då blir det lättare att arbeta med dina idéer och utveckla dem senare. Arbetet med att ta fram en marknadsplan har sju steg.

  1. Fundera själv. Vad vill du sälja? Vilka vill köpa det? Vilken bild vill du att folk ska ha av ditt företag?

  2. Gör en branschanalys. Lär dig mer om branschen och om hur marknaden ser ut.

  3. Definiera din målgrupp. Var konkret. Beskriv en person som är din typiska kund. Vad är personens bakgrund? Hur tänker personen? Vilken attityd har personen?

  4. Vad är ditt erbjudande? Vad är din specialitet? Vad vill du att kunderna ska associera dig med?

  5. Formulera dina mål. Vad vill du prestera på kort sikt och på lång sikt? Var konkret, målen ska kunna mätas.

  6. Utforma strategier. När du bestämt en profil för företaget och du känner dina kunder, är det dags att planera konkreta marknadsföringsaktiviteter.

  7. Utvärdera och korrigera. Kontrollera dina marknadsföringsaktiviteter och se vilka som gav bäst resultat. Lär dig av misstagen och bli bättre och bättre.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande