Modul 7: Arbete och anställning

Introduktion

Att anställa medarbetare (rekrytera personal) är en mycket svår och viktig uppgift för den egna företagaren. Personalens kompetens och trivsel är mycket avgörande för ett företags framgång. Speciellt om ditt företag är litet, kan personen du anställer innebära allt från en succé till en katastrof. Och det är inte bara att byta ut personal som inte passar på arbetsplatsen. Arbetsrätten skyddar de anställda. Du måste tänka efter före.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande