Modul 7: Arbete och anställning

Introduktion

De anställda i Sverige är skyddade av staten och har många rättigheter. Arbetsgivare har alltså många lagar och regler som de måste följa. Lagarna är ofta dispositiva, de bestämmer bara en miniminivå. Ofta har facken förhandlat fram ännu större rättigheter för arbetstagarna i kollektivavtal. Då är det reglerna i kollektivavtalet som måste följas. I det här avsnittet ska vi presentera några viktiga arbetsrättslagar.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande