Modul 7: Arbete och anställning

Introduktion

Den svenska arbetsmarknaden är speciell på flera sätt. Den är ovanligt fri eftersom den inte styrs i detalj av staten. Men den är samtidigt ovanligt hårt reglerad av de kontrakt som arbetstagarnas och arbetsgivarnas representanter förhandlar fram. Sådana kontrakt mellan arbetsmarknadens två parter kallas kollektivavtal. I Sverige har vi individuell lönesättning, men det är kollektivavtalen som sätter nivån på löner och förmåner.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande