Modul 2: Språk och kultur

Introduktion

Som nyanländ i ett främmande land är det mycket viktigt att förstå det nya landets kultur, mentalitet och logik. Det går inte att tolka det som folket gör via sin egen kulturs logik, då misstolkar man bara. Det blir en kulturkrock. Att sedan börja kritisera det nya landet, baserat på ens egna misstolkningar är bara dumt. Man måste utveckla sin interkulturella kompetens, och lära sig tolka olika kulturer med deras egen logik.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande