Modul 2: Språk och kultur

Introduktion

Den svenska företagskulturen och affärsstilen är ganska speciell. Den är ovanligt informell, jämlik och flexibel i sin karaktär. Eftersom den svenska företagskulturen inte är så formell, hierarkisk och strikt kan en utlänning lätt tro att den är anarkistisk och utan regler. Men det är inte sant - det finns regler, men de är inte alltid så tydligt formulerade. Du måste själv förstå alla oformulerade koder. Ett sätt är att göra som andra gör.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande