Modul 2: Språk och kultur

Introduktion

Det är viktigt att förstå och acceptera de svenska värderingarna, värdegrunden som vårt samhälle vilar på. En utländsk person som beter sig svenskt har högre status en en infödd person som beter sig osvenskt. Det är oftast inte dålig språklig kompetens som hindrar invandrare, utan dålig kulturell kompetens. För att kunna förstå den svenska värdegrunden måste du förstå historien bakom den, hur svenskheten har formats.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande