Modul 1: Studier och inlärning

Introduktion

För att du ska lära dig lättare är det viktigt att du förstår i vilka situationer du lär dig effektivt. Det är viktigt med din motivation, att du vet varför du bör lära dig någonting. Ofta finns det både en yttre motivation - du måste - och en inre motivation - du vill. Det går inte att tvinga någon att lära sig, man måste själv vilja. För att du ska känna lust att lära dig måste du veta vilken metod som är bra för dig, veta hur du lär dig. Vi som har gjort den här kursen har också tänkt på vad du måste lära dig för att bli en framgångsrik företagare.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande