Modul 1: Studier och inlärning

Introduktion

Idag lever vi alla i det som brukar kallas "informationssamhället" - det är mycket lätt att producera och konsumera information i dagens samhälle. Vi har inte bara böcker, det finns också massor av andra medier såsom tidningar, radio, TV - och Internet. Det är inte så svårt att hitta information, men att hitta rätt information kan vara mycket svårt. Och att göra om informationen till kunskap, det är det svåraste.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande