Modul 1: Studier och inlärning

Introduktion

Safir företagare är nätversionen av grundkursen i svenska som andraspråk (SAS grund) på skolan Svenska för företagare, SFF, i Botkyrka. Varje modul i Safir företagare motsvarar två veckors temaundervisning på SFF. Ett avsnitt kan motsvara flera dagars skolarbete. Så kursen tar lång tid att arbeta sig igenom. Några övningar kräver respons från andra. Studera gärna i en cirkel med studiekamrater och en lärare. Lycka till!

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande