Lyssna och förstå

 

 

Nybörjare A och B

Safir

 

Samtal och tal

Hörförståelse

Lyssna – Är det rätt eller fel?

 

 

Tillbaka till
Färdighets-
områden

 
 

B-nivå

Safir

 

 

 

 

 
 

C-nivå

Safir

På fritiden

 

 

 

 

D-nivå - Läs, lyssna och förstå

Sverige:

Skolan

Historier

 

Svenska som andra språk
övre grundläggande

   

Svenska som andraspråk - gymnasiet

Sfi Tingvalla
- Filmen Orrholmsgatan 9B

 

SFIpodd – Centrum Vux
Lyssna på olika ämnen.
– Den svenska julen
– Föräldraledig
– Min bostad
– mm..