Ett telefonsamtal – Vad säger man?

 
 
  Lyssna på telefonsamtalet och titta sedan på uppgiften.        Uppgift. Vad säger man