Vad säger man?

 
 
  Dra den röda texten till rätt fråga.