Studiehandledning

   
   

Så här kan du använda sidan.

Sidan har länkar till webbsidor som kan hjälpa dig att studera svenska.

Här finns också länkar till olika studieobjekt. Ett studieobjekt är en språkövning med text, bild eller ljud. Exempel.

Du kan välja ett studieobjekt utifrån:

   
 

 

   
 

Studiehandledningar för olika nivåer

 
   
 

Kursplaner och betygskriterier

 

 

 
       
 

 

   
 

Frågor

   
  Vad är det för skillnad på en kursplan och en studieplan?

En kursplan beskriver vilka mål du ska nå – vad du ska kunna.

En studieplan innehåller vägen för att nå dessa mål, studieobjekt, m.m.

En studiehandledning visar hur du kan använda den här webbsidan.