Studiehandledning D

 

 

Övningar

 

 
  Här får du information om vad du behöver kunna när du studerar på D-kursen.

 

Se kursplan på Skolverket

 
 

Hörförståelse

Du ska kunna förstå och återge samtal om händelser i din vardag och i samhället.

 

 

 
 

Tala läsa och skriva

När du studerar på D-nivå måste du på ett personligt sätt kunna diskutera och skriva och förstå teman som gäller vardagslivet, arbetslivet men även politiska och ekonomiska frågor.

Kultur:
Museer i Stockholm Wikipedia

Politik
Exempel: – Hur styrs Sverige? (Comhem)

Ekonomi
Exempel - vardagsekonomi (Swebank)

Arbete – Platsansökan
Exempel: Arbetsförmedlingen

 

Läsa och förstå

Ge en vägbeskrivning – tolka en karta
Exempel: Hitta.se

Förstå Tabeller och diagram.
Exempel: SBC.se

Skriva meddelanden och platsansökningar och insändare. Då måste kunna läsa och förstå olika texter – skönlitteratur, tidningsartiklar

 

 

 
 

Samhällskunskap

Du måste veta lite om Sveriges geografi exempel

Du måste veta lite hur Sverige fungerar politiskt och vilka normer och värderingar är vanliga.

Etikettdoktorn

Du måste ha viss kunskap om lagar kring konsumtion, civilrätt, socialrätt, arbetsrätt och jämställdhet och diskriminering.

 

 

 
 

Jämföra och diskutera kulturer

Du måste kunna diskutera och skriva om dina erfarenheter av kultur och språk och jämföra med andras erfarenheter.

 
   
 

Studieplanering

Du måste planera, diskutera dina studier så att det passar dig och ger dig ett bra studieresultat. Hur studerar du? Tips om studieteknik, Gymnasieguiden

Individuell studieplan, Skolverket

 
   
 

Prov på D-nivå SFI-prov

www.skolverket.se

Kolla din aktuella språknivå
EU-nivåskala