Svenska som andra språk

STUDIEHANDLEDNING

 

Övningar

 

  Här kan du se vad du behöver kunna och förslag till några länkar som erbjuder lämpligt innehåll.
 

Se kursplan på Skolverket

   

 

 

Tala Läsa och skriva. 

Du ska nu kunna presentera t ex en person, plats eller händelse. 

Du ska kunna tala och skriva sammanhängande och begripligt vad gäller struktur och ordförråd. Nu tolkar, bearbetar och värderar du all information som du läser. Källkritik på Internet

Övningar:

Nu är du medveten om hur du lär dig och använder dig av olika strategier för lärande. Du tar eget ansvar för dina studier. 

  • Du utvärderar och du omvandlar information till din egen kunskap. 
     
  • Du skriver fortlöpande i din reflektionsbok. (Digital?)  Lärstilstest. Föråldrad
     
  • Du ska nu kunna återge, sammanfatta, kommentera och värdera: 

 

 

 

Saga, berättelse, dikt 

Gå till svenskburken (www.burkar.nu) och klicka in på sagolänkarna. 

Läs och lyssna på sagor. Återberätta för och diskutera sagorna med en kamrat. 

Låna gärna sagoböcker på Biblioteket. (Förslag)  

Berätta era barndomssagor för varandra. 

Sammanfatta kort din favoritsaga såsom du minns den från barndomen. 

Läs och diskutera fabler. 
http://rimfaxe.motpol.nu/?cat=38

 

Läs, diskutera, skriv och redovisa dikter Länkar 

Du kan försöka översätta en dikt (favoritdikten) från ditt hemspråk till svenska. Putsa på 

Du ska kunna rapportera muntligt och skriftligt från studiebesök.( Förslag på studiebesök) som du genomfört i grupp eller enskilt, föredrag (förslag) som du lyssnat på och intervjuer och små undersökningar, som du gjort. Du kommer att redovisa med kamrater eller enskilt. 

Länka till Instruktion till intervjuuppgifthtml. 

+ Att undersöka ett yrke.html. 

 

 

 

 

Tidningsartiklar och bloggar 

Länk till redovisning av tidningsartikel. 

Bloggsidor

 
 
 

Noveller och romaner 

Läs några noveller från olika novellsamlingar, som du lånar eller 

laddar ner från internet. Försök att läsa både noveller av etablerade författare och av debutanter. 

Här finns boklistor på populära böcker 

 

 
 

Bibliotekslänkar

Bibliotekets svarsbank 

Länk till hur man skriver en bokrecension och Uppgifter till ett biblioteksbesök. 

 

Du kan tolka, bearbeta och jämföra tabeller och diagram faktatexter, instruktioner och myndighetsbrev 

 

 

 
 

Lyssna, sammanfatta, reflektera och värdera 

Titta på svenska filmer. 

Länk till lista med populära svenska filmer: Änglagård, Grabben i graven bredvid, Såsom i himmelen, Det nya landet, Vingar av glas. 

Länk till hur man skriver en filmrecension. 

Lyssna på radio – och TV-program mm. 

 

 
 

Läsa och skriva, värdera, uttrycka åsikter, argumentera. 

Länka till Kort instruktion. Insändare, medborgarförslag och bloggar. 

 

Länk till några uppsatsämnen. 

Ska ämnena ligga på en plats eller sprängas in där de passar? 

 

 
 

Skriva 

Förslag på skrivuppgifter, uppsatsämnen mm 

Du skriver din egen platsansökan/meritförteckning/CV 

 

 
 

Ordkunskap

Fortsätt arbeta med olika lexikon och ordböcker. 

Digitala Etymologiska Ordboken

 

 
 

Ordbildning

www.fritext.se Ordbildning Sammansatta ord Särskrivning och Sammanskrivning  

Länka till www.skrivihop.nu

Foge-s 

Ur zipfilen eller från nätet. 

Länka till dokument?: Studera reglerna! Slå upp och lär dig nya ord! Skriv meningar med orden! Läs tidningar och sök upp användbara sammansatta ord! Samla dem i en ordlista och använd dem så ofta du kan när du kommunicerar. 

Skriv ut och gör ordbildningsövningarna. Använd lexikon Jämför med en kamrat. 

Lånord, slanguttryck m.m 

 

Idiomatiska uttryck, ordspråk, bildspråk mm 

 
 
 

Semantiska fält

Behärskar acceptabelt (ordval?) 

 
 
 

Språkstrukturer

Repetition av basgrammatik Se safir! 

http://hem.passagen.se/bondpa/grammatik/verb.html 

 

 

 
 

Svåra verb

Länka till ”Skriv en preteritumhistoria” (eller ska den vara under skriva?) 

www.fritext.se Minigrammatiken Gå igenom! Skriv egna exempel! Berätta vad du lärt dig och vad som fortfarande är svårt! 

Länka till dokument om hur man kan arbeta med Fritext

(Jobba med ett område i taget och/eller klicka runt och titta på flera delar. Gör egna exempel och leta efter exempel i tidningar och böcker.: 

Svenska skrivregler Skiljetecken Svåra ord Stavning. 

Tempusharmoni www.fritext.se

 

 
 

Satsfogning 

Presens och perfekt particip www.fritext.se 

Verbens s-former www.fritext.se  

Transitiva- och intransitiva verb www.fritext.se 

Prepositioner 

www.kreativpedagogik.se 

interaktiv test

Safir 

Partikelverb www.fritext.se 

Länk till Övn. ”Välj ut tio partikelverb” 

Länk tilldokument med felaktiga meningar 

 

 
 

Ordbehandling

www.burkar.nu Data Word 

och /eller använd dig av Våga klicka 

Kommunikation i Lärplattform (First Class/Fronter) 

E-post (bifoga fil m.m.) 

Internetsökning (Sökmotorer, hemsidor, länksamlingar etc.) 

Sökskola 

Kopiera länkar och rekommendera hemsidor i särskilt forum 

Genom dina studier utvecklar du även din förmåga att reflektera över skillnader och likheter mellan egna kulturella erfarenheter och den svenska kulturen. 

www.swedia.nu 

Läs om t ex kulturmöten och kulturkrockar i artiklar tidningar och tidskrifter eller på internet.  

Eller låna en bok som handlar om ämnet: 

www.knowware.se Den svenska koden  

Att växa upp i Sverige/Den svenska skolkoden 

Dråpliga kulturkrockar 

Likt och olikt 

Det mångsexuella Sverige 

Öppna dörrar 

Läs och bearbeta några intressanta texter och förbered dig för en kort redovisning 

i diskussionsform. 

 

 
     
 

 

Muntlig och skriftlig redovisning av fördjupningsarbete 

Länka till Instruktion till Fördjupningsarbete och lista över tänkbara ämnen.