Studiehandledning C-kursen

 

Övningar

 

 
  Här får du information om vad du behöver kunna på C-kursen. Du får också exempel på studieobjekt. Klicka på de blå länkarna.  

Se kursplan på Skolverket

 

 
   

 

 
 

Hörförståelse

Efter kursen ska du kunna återge det väsentliga i tydligt tal om ett bekant ämne.
Exempel om skolan

Tala

Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i enkla situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
Exempel på restaurangen, i tvättstugan.

Språk – du ska kunna:

 • berätta om vardagliga saker

 • presentera dig, berätta lite om dig, din familj och ditt land.

 • fråga i affärer exempel

 • ringa dagis

 • samtala med personal på dagis, vårdcentral exempel, soc., etc.

 • redogöra för viktiga saker och kunna precisera vad som är dåtid, nutid och framtid så att människor förstår

 • läsa och förstå en enklare texter

 • referera information ur en enkel text

 • läsa och förstå enklare instruktioner och anvisningar

 • läsa och förstå det viktigaste i en enkel tidningsartikel om ett vardagsrelaterat ämne.

 • skriva ett brev innehållande ett angeläget ämne

 • fylla i vanliga blanketter

 

Jämföra och diskutera kulturer

 • berätta om livet i Sverige

 • jämföra något med hemlandet, skola, vardagsliv, etc.

 • jämföra hur vi gör med barn och gamla i Sverige och i hemlandet

Samhällskunskap

Det här är bra att känna till, men det kommer inte på något test..

 • Känna till olika funktioner i en kommun

 • Känna till lite om hur Sverige styrs

 • Känna till hur man skaffar jobb

 • Känna till det viktigaste på Sveriges karta exempel

 • Känna till hur man läser en karta

 • Känna till lite om olika instanser i samhället, konsumentverket, hyresrättsföreningen etc.

 

Tala om språk och kunna studera. Du ska kunna

 • planera sina studier

 • studera hemma

 • lyssna på och lära dig av andra kursdeltagare

 • diskutera hur du lär sig bäst.