Modul 7: Arbete och anställning

Introduktion

De svenska lagarna reflekterar svenska folkets traditionella idé om arbetsliv – att arbetstagaren är svag och arbetsgivaren stark. Därför skyddar lagarna den som är anställd mot den som har anställt.

Idag är inte alltid arbetsgivaren stark, och arbetstagaren är inte alltid svag. En ensam företagare har inte mycket makt, men en fackförening har stor makt. Du måste vara mycket smart när du rekryterar personal, därför att det är mycket svårt att byta personal.

Den svenska modellen för arbetsmarknaden är speciell. I många länder styr staten arbetsmarknaden direkt. I Sverige skriver arbetsmarknadens parter kontrakt för alla dem som jobbar i olika branscher – kollektivavtal. Du måste förstå detta system för att ha framgång på arbetsmarknaden.


 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande