Modul 5: Politik och inflytande

Introduktion

Sverige är en representativ demokrati, ett land som styrs av folket via deras valda representanter - politikerna. Vår demokratiska modell kallas parlamentarisk monarki - en kung är symbolisk ledare för folket, men det är ett folkvalt parlament som bestämmer de lagar som styr landet.

Det svenska politiska systemet är lite speciellt därför att den centrala staten inte bestämmer allt – stora och viktiga delar av samhället styrs lokalt av kommuner. Du kan därför ha kontakt med politikerna nära dig, som gärna samarbetar med dig och stöttar ditt företagande.

Och just det är en annan speciell sak med det svenska politiska systemet – att konsensus är det politiska idealet, inte konflikt. Folk med olika åsikter samarbetar hellre än att bråka med varandra.


 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande