Modul 5: Politik och inflytande

Introduktion

Att ha inflytande, att influera, betyder att påverka och vara delaktig - att vara med och bestämma. Det finns många sätt att påverka det som händer i Sverige. Du kan ha inflytande över partipolitiken genom att gå med i ett parti. Eller influera opinionen via en intresseförening. Eller uttrycka din åsikt via massmedia.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande