Modul 5: Politik och inflytande

Introduktion

Sverige är ett demokratiskt land. Det finns många demokratiska länder, men alla styrs inte på samma sätt. Det är viktigt att förstå den politiska strukturen i det land du bor i. När du känner till hur det demokratiska samhället är organiserat kan du följa med i den dagliga politiska debatten och själv delta i den.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande