Modul 5: Politik och inflytande

Introduktion

Den politiska processen pågår hela tiden. För att du ska kunna hänga med i vad som händer och för att du ska kunna bidra med dina egna åsikter måste du känna till hur den politiska processen fungerar. Det politiska systemet i Sverige fungerar via politiska partier. Det är viktigt att förstå hur partipolitik fungerar.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande