Modul 2: Språk och kultur

Introduktion

Det svenska samhällets normer och regler har formats av den svenska kulturen och traditionen. För att kunna förstå hur det svenska systemet fungerar måste du veta hur historien har format samhället.

Sveriges språk och kultur är en del av den nordiska familjen, som är en del av den germanska familjen, som är en del av den indoeuropeiska familjen. Många traditioner och konventioner i Sverige är lika dem i andra länder, men många är unika.

När du ser på Sverige från ditt hemlands perspektiv kan det bli en kulturkrock. Du måste förstå svenska, svenskar och Sverige i rätt kontext. Då ser du logiken - och då fungerar du bättre i ditt nya hemland.


 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande