Samtal och tal

 

 

 

A-nivå

Tillbaka till
Färdighets-
områden

 

 

B-nivå

 

 

 

 

 

 

       
 

C-nivå

 

 

 

 

 

D-nivå

 

Svenska som andra språk – övre grundläggande

Kommunikation

Kommunikation/improvisationsövning

Skapa dialoger, spela teater

Argumentationsövning

"Övningen är tänkt som en gruppövning för fyra grupper med tvärgruppsredovisning." Resurcentrum

 

   

Svenska som andraspråk -
gymnasiet

Träna uttal - Webbly.com