Modul 3: Familj och företagande

Introduktion

I den här modulen ska vi se på familjens roll i Sverige. I många länder är det just familjen som bestämmer över det mesta i livet. I Sverige bestämmer staten och individen över mycket i livet, men familjen har inte mycket formell makt.

Vilken blir familjens roll när man startar eget? Familjen kan vara ett stort stöd när man är företagare. Men att inte separera familj och företag kan också leda till stora problem - för både familjen och företaget.

Det praktiska och moraliska stödet du behöver som egen företagare kan du också få från andra håll - från staten, föreningar och nätverk - så det är inte så självklart att familj och företag är en framgångsrik kombination.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande